אי שפיות וייצוג בוועדות פסיכיאטריות

אי שפיות וייצוג בוועדות פסיכיאטריות

מחלות נפש עלולות להוביל אנשים לידי ביצוע עבירות וכאשר מוגש כתב אישום כנגד אדם שהוכח כי הוא פגוע נפש, ניתן לבקש עבורו הגנה מהרשעה בשל אי שפיות.

מי זכאי להגנת אי שפיות?

אדם המבצע עבירה פלילית תוך היותו חולה במחלת נפש, כהגדרתה הפלילית, כלומר מחלת נפש חמורה המביאה לכדי התקף פסיכוטי, בהינתן שהפסיכוזה הייתה פעילה במועד ביצוע העבירה, וכי קיים קשר סיבתי בין המעשה לבין המחלה.

בהמשך לבקשת הגנה מחמת אי שפיות, הנאשם יופנה לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית מהפסיכיאטר המחוזי, שיקבע האם הנאשם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה, והאם הוא כשיר לעמוד כעת למשפט. 

במידה ויקבע כי הנאשם אינו כשיר לעמוד כעת למשפט, אך בעת ביצוע העבירה לא פעל תחת התקף פסיכוטי, ניתן יהיה, בנסיבות מסוימות, לחדש את ההליך הפלילי מולו לכשמצבו הבריאותי ישתפר. 

במידה ויקבע כי האדם לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה, לא ניתן יהיה להרשיעו בפלילים וניתן יהיה להוציא צו שיורה על אשפוזו באופן כפוי או שיחייבו בטיפול מרפאתי כפוי. מטרת האשפוז  / הטיפול המרפאתי הכפוי הינה לשפר את מצבו של החולה ובמקביל להגן עליו ועל הציבור מפני המסוכנות לה גורמת מחלתו. 

קיימים שני מסלולים להוצאת צו אשפוז כפוי – מסלול אשפוז כפוי פלילי בו הצו ניתן בהוראת בית המשפט, ומסלול אשפוז כפוי אזרחי בו האשפוז מבוסס על החלטת הפסיכיאטר המחוזי. במסגרת המסלול הפלילי, משך תקופת האשפוז הכפוי אינו יכול לעלות על משך תקופת המאסר שהייתה נפסקת לנאשם ולכן, במידה ובתום התקופה, עדיין יש צורך בהמשך האשפוז או הטיפול, ניתן להגיש צו אשפוז כפוי במסגרת המסלול האזרחי.

האשפוז הכפוי, הפלילי והאזרחי, מפוקחים על ידי וועדות פסיכיאטריות שבראשה עומד משפטן והיא כוללת גם שני רופאים פסיכיאטריים. הוועדה בוחנת האם חל שיפור במצבו של החולה, האם הוא עדיין מסוכן לציבור ולעצמו והאם ניתן לשחרר אותו או לאפשר לו חופשות. על הוועדה לדון בעניינו של כל מאושפז בכפיה, לפחות אחת לחצי שנה, ובמידה וחל קודם שיפור במצבו של המאושפז, הוא, באי כוחו ו/או הרופא המטפל בו, יכולים לבקש דיון מוקדם יותר בעניינו. בנוסף לוועדה פסיכיאטרית רגילה ישנה ועדה פסיכיאטרית מיוחדת שעניינה בחינת מצבו של החולה המאושפז, אשר הורשע בביצוע עבירות חמורות מאוד כגון עבירת רצח. בוועדה זו עומד שופט בדימוס ושני אנשי מקצוע, אשר לפחות אחד מהם הוא רופא פסיכיאטר. 

 

זומנת או נלקחת לחקירה בגין עבירה כלכלית?
הוגש נגדך כתב אישום על ביצוע עבירות צווארון לבן?

הענישה על עבירות כלכליות היא מחמירה
ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי מוקדם ככל שניתן.