ייצוג נפגעי עבירה

עבירות כלכליות

חוק זכויות נפגעי עבירה אשר חוקק בשנת 2001 מגדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירות פליליות במהלך ביצוע ההליך הפלילי – החקירה, התביעה, המשפט ומתן גזר הדין. מאז נחקק החוק ישנה עליה משמעותית במעורבותם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי אולם יחד עם זאת, נפגעי עבירה רבים עדיין אינם מודעים לזכויות המגיעות להם ולכך כי מטרתו של ההליך הפלילי הינה להביא להרשעה ולאו דווקא למקסם את מיצוי זכויותיהם. כך למשל, בהסדרי טיעון (עסקאות טיעון) בהם מגיעות התביעה וההגנה להסדר בניהן, נפגעי עבירה אינם בהכרח מיודעים על קיומו של הליך המו"מ לפני סיומו. מכאן החשיבות הרבה של ייצוג נפגעי עבירה על ידי עורך דין פלילי מטעמם.

מיהו נפגע עבירה?

נפגעי עבירה מוגדרים בחוק כמי שנפגעו במישרין ממעשה של עבירה פלילית וכן, בני משפחה מדרגה ראשונה של מי שהעבירה גרמה למותו.

תמצית זכויותיהם של נפגעי עבירה:

 1.  זכות להגנה מפני החשוד, הנאשם או הנידון, ומפני שלוחיו או מקורביו.
 2. הגבלה על מסירת פרטיים אישיים של נפגע עבירת מין או עבירת אלימות חמורה – כתובת מגוריו, כתובת מקום עבדותו ומספרי הטלפון שלו.
 3. זכות לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה.
 4. בעבירות מין או אלימות – זכות לקיום הליכי משפט בזמן סביר.
 5. לנפגעי עבירות מין – זכות לנוכחות מלווה בחקירה, זכות לבחור את מין החוקר וזכות שלא להיחקר על עברם המיני, למעט בנסיבות מיוחדות.
 6. זכויות הנוגעות למעורבות נפגעי עבירה בהליך הפלילי:
  1. זכות לקבל מידע על מאסרו של הנאשם / המורשע או השמתו במשמורת.
  2. זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי, לרבות השלב בו מצוי ההליך ומועדי הדיונים בבית המשפט.
  3. זכות לעיין בכתב האישום( ישנם מקרים שע"פ שיקולי התביעה, נמסר לנפגע העבירה תוכן כתב האישום באופן כללי, אך הוא אינו מעיין בו)
  4. זכות לנוכחות בדיון בבית המשפט לרבות דיונים המתקיימים בדלתיים סגורות.
  5. זכות להביע עמדה בעניין עיכוב הליכים.
  6. זכות ליידוע על התגבשות עסקת טיעון וזכות להביע עמדה לעניין עסקת הטיעון או סגירת התיק.
  7. זכות למסור הצהרת נפגע אשר תובא בפני בית המשפט.
  8. זכות להביע עמדה בכתב בפני ועדת השחרורים הדנה בשחרורו של הנידון.
  9. זכות להביע עמדה בכתב לפני קבלת החלטת נשיא המדינה על מתן חנינה או הקלה בעונש.

ייצוג נפגעי עבירה – מדוע חשוב לפנות לעורך דין?
למרות שזכויותיהם של נפגעי עבירה מעוגנות בחוק, בפועל לא תמיד ניתן לסמוך על המערכת, שבשעתם הקשה, תיידע אותם על זכויותיהם ותשמור עליהן באופן מלא. כמו כן, גם כאשר נפגע העבירה מביע את עמדתו באשר לעסקת הטיעון המתגבשת, ובפרט לגבי חומרת הענישה, התביעה אינה מחויבת לקחת בחשבון את עמדתו. מכאן החשיבות הרבה לאופן בו יוצגו הטיעונים בפני התביעה ולכן, ייעוץ וייצוג על ידי עורך דין פלילי, הבקי בזכויות אלו ובהתנהלות המערכת המשפטית, יגנו על האינטרסים של נפגע העבירה ויבטיחו את מיצוי מלוא זכיותיו.

ייצוג נפגעי עבירה במשרדנו

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעי עבירה.
בין היתר לווינו נפגעי הטרדה מינית (לפרטים נוספים לחצו כאן) וייצגנו את אחת המתלוננות בפרשת עו"ד עמיקם הדר שהואשם בתרמית לקוחותיו. (לפרטים נוספים על המקרה לחצו כאן.)

משרדנו מלווה באופן אישי נפגעי עבירה ומעניק להם ייעוץ וייצוג
משפטי מהצעד הראשון, עוד לפני התלונה במשטרה,
ועד לסיום ההליך המשפטי.