הסדר מותנה

הליך שימוע

הסדר מותנה לסגירת תיק הוא הסכם בין התביעה לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העבירות ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, ובתמורה, לא מוגש כתב האישום נגד החשוד. ישנם מצבים בהם מגיעים להסכמה על העברת ההליך להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום, ובמקרים אלה, לתביעה האפשרות לבקש לבטל את כתב האישום ולמחוק אותו.

סיום ההליך בהסדר מותנה משמעותו כי תיק החקירה נסגר בהליך של הסדר מותנה ואין כל חשש להרשעה בדין, אשר יכולה לפגוע באופן משמעותי בהמשך חייו. בנוסף, על פי רוב, עריכת ההסדר חוסכת זמן ומשאבים שיפוטיים ומקצרת באופן ניכר את משכו של ההליך.

ההסדר כולל את תיאור העובדות בנוסח דומה לזה המופיע על פי רוב בכתבי אישום ואת העבירות המיוחסות לחשוד. תנאי להסדר, הוא הודעת החשוד בביצוע העבירות הללו, ומבלי לעמוד בתנאי זה לא ניתן לחתום על הסדר. בהמשך ההסדר, התנאים בהם נדרש החשוד לעמוד, ורכיב זה יכול לכלול פיצוי לנפגע העבירה, התחייבות שלא לעבור את העבירה שוב, תשלום קנס, שירות לתועלת הציבור, השתתפות בתוכנית שיקום ועוד.

לעריכת ההסדר מספר תנאי סף, הראשון שבהם הוא הודאת החשוד כאמור מעלה. בנוסף, הוא מתאים לעבירות חטא ועוון ואינו מתאים לעבירות פשע. תנאי הסף האחרון הוא העדר עבר פלילי במהלך 5 השנים האחרונות.

חשוב לדעת כי התיק ייסגר רק עם השלמת ביצוע כל התנאים שנקבעו בהסדר. ככל ובמהלך הזמן מפר החשוד את התנאים, באפשרות התביעה לבטל את ההסדר המותנה ולהגיש כתב אישום.

ישנה חשיבות רבה בייצוג בעת עריכת הסדר, גם כאשר התביעה מיוזמתה מציעה אפשרות זו לחשוד. על אף הפיתוי שיש בכך, ישנה חשיבות גדולה להבין את התנאים, ולעמוד על תנאים ההולמים את החשוד.

חשיבות גדולה אף יותר בייצוג הינו כאשר מוגש כתב אישום לבית המשפט ובמסגרת מו"מ בין התביעה לסניגור, מסכימה המאשימה לחזור מכתב האישום ולערוך הסדר מותנה. הדברים מקבלים משנה תוקף עת מוגש כתב אישום בעבירה מסוג פשע ובמסגרת מו"מ מתוקן כתב האישום לעבירת עוון ומועבר להליך של הסדר מותנה.

למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות, הן בליווי חשודים ועריכת הסדר מותנה מבלי להגיש כתב אישום והן בעריכת הסדר מותנה אף לאחר שהוגש כתב אישום ובדרך של מחיקתו בדיעבד.

כאן וכאן תוכלו לקרוא על מקרים שבהם הוגשו כתבי אישום בעבירות אלימות, משרדנו החל בייצוג הלקוח לאחר הגשת כתבי האישום והביא למחיקתם ועריכת הסדרים מותנים במקומם, חרף קשיים לא מבוטלים שהיו ובזכות נחישות ומקצועיות.

כאן תוכלו לקרוא על עריכת הסדר מותנה לאחר שהוגש כתב אישום בעבירות מרמה, הונאה ורכוש.

למשרדנו ניסיון רב בהעברת תיקים להסדר מותנה, לרבות לאחר שהוגש כתב אישום, והליך זה הוא הזדמנות עבור עובר החוק לסיים את ההליך ללא רישום פלילי.