מחיקת רישום פלילי

חקירה במשטרה

לאזרחים רבים במדינה קיים רישום פלילי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי הממוחשב אשר עלול לפגוע בסיכוייהם לעסוק במקצועות שונים, להתקדם בסולם הדרגות בעבודתם ואף להתקבל לעבודה במקומות מסוימים כחברות ציבוריות ומוסדות ממשלתיים. כמו כן, רישום פלילי עלול למנוע קבלת זכויות שונות ובהן רישיון להחזקת נשק וויזה לארצות הברית.

הרישום הפלילי נחלק בין רישום במרשם הפלילי, המתייחס להרשעות בתיקים הפליליים, ובין רישום במרשם המשטרתי המתייחס לכלל תיקי החקירה המתנהלים ואלו שנסגרו בעילות של העדר ראיות מספיקות או של נסיבות העניין אינן מצדיקות את המשך ניהול ההליך (מה שכונה בעבר "חוסר עניין לציבור").

בעקבות חקיקת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019, זכאי כל אדם לעיין במידע הפלילי על עצמו, ובמקביל נקבעו שורה של גופים ומצבים בהם תיתן הרשאה לגופים השונים לקבל מידע מתוך המרשם הפלילי. לכן במקרים המתאימים רצוי ומומלץ להגיש בקשות מתאימות למחיקת הרישום הפלילי.

מחיקת רישום פלילי – השלכות רבות על החיים

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019, מסדיר את נושא הרישום הפלילי והמשטרתי ותוחם את היקף המידע ואת משכו של הרישום, לרבות מועד מחיקתו. הרציונל העומד מאחוריו הוא לקבוע את האיזון הראוי שבין הצורך בניהול המידע והשימוש בו לבין חשיבות זכותו של אדם לשם טוב וככל והורשע בביצוע עבירה פלילית, לתקן דרכיו, להשתקם ולשוב לחיק החברה כאחד האדם.

יש לעשות הבחנה בין הרישום הפלילי ובין הרישום המשטרתי. רישום פלילי הינו רישום של המקרים בהם הורשע אדם בעבירה פלילית. להבדיל מרישום משטרתי שהוא רישום מקיף ורחב הרבה יותר ובו מפורטים תיקי חקירה שנפתחו נגד אדם בגין ביצוע עבירה פלילית, לרבות אם נסגרו בשל אחת מעילות הסגירה שעניינן חוסר ראיות או נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (מה שבעבר כונה "חוסר עניין לציבור").

חשוב לדעת כי הרישום המשטרתי אף שאינו פומבי, הוא חשוף ונגיש לשורה ארוכה של גופים אשר נקבעו על פי חוק. חריג לכך הוא תיק חקירה שהסתיים ונסגר בעילה של חוסר אשמה שאז ימחקו פרטי התיק מהמרשם.

מהו אם כן הרישום הפלילי?

כל הרשעה בעבירה פלילית בבית משפט, גוררת רישום פלילי. זאת גם כאשר נמנע ביהמ"ש מלהרשיע אדם בעבירה.

לרישום הפלילי יש תקופת התיישנות שלאחריה מתחילה תקופת מחיקה. בתם שתי התקופות אשר הינן בדרך כלל 7 שנים לתקופת התיישנות ו-10 שנים לתקופת מחיקה, ובכפוף לכך שלא נעברו עבירות פליליות נוספות בתקופות אלו, יימחק הרישום הפלילי מהמאגר.

חשוב עוד לדעת כי חוק המרשם הפלילי מגדיר כי כאשר חלפו תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה יש לצמצם את נגישות הרישום הפלילי למספר גופים בלבד, ביניהם שב"כ, משטרת ישראל, משרד הרישוי, משטרה צבאית ועוד. לפיכך, מחיקת רישום פלילי מאפשרת את שיקומם של המורשעים ששילמו את חובם, ומונעת את זליגת המידע לגורמים שאינם מוסמכים לכך ואת הפגיעה בחירות הפרט וביכולתו להשתקם.

מחיקת רישום פלילי –

במקרים של הרשעה יש להגיש בקשה לחנינה אל נשיא המדינה למחיקת הרישום הפלילי. במקרים של רישום משטרתי יש להגיש בקשה לביטול רישום משטרתי לקצין אגף החקירות והמודיעין או למי שהסמיך לכך (מדור מידע פלילי שבאגף החקירות והמודיעין שבמטרה הארצי) . ניסוח בקשת חנינה או בקשה לביטול רישום משטרתי הינו תפקידו של עורך דין פלילי וחשוב להיעזר בעורך דין מקצועי ומיומן, אשר ינסח עבורכם בקשת מחיקת רישום פלילי באופן שיגדיל משמעותית את סיכוייה להתקבל בהצלחה.

מחיקת רישום פלילי  – דוגמאות לתיקים שייצג משרדנו

ייצגנו אדם נורמטיבי, אב לשישה ילדים אשר לפני כעשרים שנה כחלק מסכסוך גירושין קשה מצאה עצמו תחת מספר חקירות פליליות. בימים אלה ביקש הלקוח לצאת את הארץ לצורך ביקור משפחתו המתגוררת בארה"ב אך נמנע מלקבל ויזה בשל קיומו של הרישום המשטרתי.

לאחר ניתוח מעמיק של תיקי החקירה שנפתחו ללקוח, ובמסגרת בקשה מנומקת ומפורטת פנינו למדור הרישום הפלילי שבמטה הארצי. בזכות טענותינו המבוססות ובהינתן הנסיבות של המקרה, הוחלט למחוק באופן מלא את כלל הפרטים המופיעים ברישום המשטרתי של הלקוח. – לחצו כאן

 

במקרה נוסף פנה למשרדנו לקוח שכנגדו היו מאות תיקי חקירה מפרשה מתוקשרת, שנסגרו בעילה של העדר ראיות. יצוין כי באותה פרשה הוגשו כתבי אישום נגד מעורבים אחרים. לאחר בחינה מקצועית של חומר הראיות, הגשנו בקשה לשינוי עילה וזו התקבלה, ובהתאם שונתה עילת הסגירה במאות התיקים שנגד הלקוח. לפרטים נוספים

נפתח כנגדך תיק? יש לך רישום פלילי מהעבר?
לבדיקת האפשרות לביצוע מחיקת רישום פלילי