מחיקת רישום פלילי

לאזרחים רבים במדינה קיים רישום פלילי במאגר המשטרתי הממוחשב אשר עלול לפגוע בסיכוייהם לעסוק במקצועות שונים, להתקדם בסולם הדרגות בעבודתם ואף להתקבל לעבודה במקומות מסוימים כחברות ציבוריות ומוסדות ממשלתיים. כמו כן, רישום פלילי עלול למנוע קבלת זכויות שונות ובהן רישיון להחזקת נשק.

לכן רצוי להגיש בקשה מתאימה למחיקת רישום פלילי מהמאגר המשטרתי וחשוב לוודא כי נעשית מחיקת רישום פלילי מלאה, בהתאם לנקבע בחוק הרישום הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981. (להלן: החוק)

כל אדם רשאי לפנות לכל תחנת משטרה ולקבל את גיליון הרישומים הפליליים והתעבורתיים המיוחסים לו.

מחיקת רישום פלילי – השלכות רבות על החיים

חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 1981, מסדיר את נושא הרישום הפלילי ותוחם את היקף המידע ואת משכו של הרישום, לרבות מועד מחיקתו. הרציונל העומד מאחוריו הוא לאפשר לעבריין, שנענש ושילם את חובו לחברה, להשתקם ולחזור לחיק החברה. זאת מאחר ולרישום הפלילי השפעות מרחיקות לכת ובהן פגיעה בשם הטוב ובסיכויי ההצלחה והקידום בחיים האישיים והמקצועיים.

יש לעשות אבחנה בין רישום משטרתי לרישום פלילי. רישום פלילי הינו רישום של המקרים בהם הורשע אזרח בעבירה פלילית. להבדיל מרישום משטרתי שבו מפורטים תיקי חקירה שנפתחו נגד אזרח בגין ביצוע עבירה פלילית ונסגרו בשל אחת מעילות הסגירה שעניינן חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור.

חשוב לדעת כי הרישום המשטרתי, עדיין יהיה חשוף בפני גופים המנויים בחוק, זאת בשונה מתיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה שאז יימחק הרישום לגמרי מהמאגר.

מהו אם כן הרישום הפלילי?

כל הרשעה בעבירה פלילית בבית משפט, גוררת רישום פלילי. זאת גם כאשר נמנע ביהמ"ש מלהרשיע אדם בעבירה.

לרישום הפלילי יש תקופת התיישנות שלאחריה מתחילה תקופת מחיקה. בתם שתי התקופות אשר הינן בדרך כלל 7 שנים לתקופת התיישנות ו-10 שנים לתקופת מחיקה, והכפוף לכך שלא נעברו עבירות פליליות נוספות בתקופות אלו, יימחק הרישום הפלילי מהמאגר.

חשוב עוד לדעת כי חוק הרישום הפלילי מגדיר כי כאשר חלפו תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה יש לצמצם את נגישות הרישום הפלילי למספר גופים בלבד, ביניהם שב"כ, משטרת ישראל, משרד הרישוי, משטרה צבאית ועוד. לפיכך, מחיקת רישום פלילי מאפשרת את שיקומם של המורשעים ששילמו את חובם, ומונעת את זליגת המידע לגורמים שאינם מוסמכים לכך ואת הפגיעה בחירות הפרט וביכולתו להשתקם.

מחיקת רישום פלילי – הגשת בקשה על ידי עורך דין פלילי על מנת למחוק הרשעה שניתנה על ידי בית המשפט, יש להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. במקרים של רישום משטרתי ניתן להגיש בקשת מחיקת רישום המשטרתי לקצין החקירות או למטה הארצי. ניסוח בקשת חנינה ו/ או בקשה למחיקת רישום משטרתי הינו תפקידו של עורך דין פלילי וחשוב להיעזר בעורך דין מקצועי ומיומן, אשר ינסח עבורכם בקשת מחיקת רישום פלילי באופן שיגדיל משמעותית את סיכוייה להתקבל בהצלחה.

נפתח כנגדך תיק? יש לך רישום פלילי מהעבר?
לבדיקת האפשרות לביצוע מחיקת רישום פלילי