הארכת מעצר – מעצר ימים בהליך הפלילי

חקירה במשטרה - ידיים אזוקות

מעצר ימים הינו מעצר הנערך עוד בשלבי החקירה במשטרה ובטרם הגשת כתם אישום ולרוב ניתן לבצעו רק על סמך צו מעצר הניתן על ידי בית המשפט. תוקפו הראשוני של מעצר ימים הינו מקסימום 24 שעות (במקרים חריגים 48 שעות) ובכדי להאריכו מעבר לכך יש להביא את העצור בפני שופט שיורה על הארכת המעצר.

העילות לביצוע מעצר ימים הינן בין היתר:
1. חשד סביר שהחשוד ישבש הליכי חקירה או משפט, יעלים רכוש, יתחמק מחקירה,
יפגע בראיות או ישפיע על עדים.
2. חשד סביר שהחשוד יפגע בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.
3. צורך בנקיטת הליכי חקירה היכולים להתקיים רק כשהחשוד נמצא במעצר.
4. מעצר לצורך ביצוע בדיקה פסיכיאטרית.
5. מעצר של אדם הנמלט ממשמורת חוקית.

הארכת מעצר ימים
בתום 24 שעות מהמעצר הראשוני ניתן להאריך את תוקפו של מעצר ימים על ידי הבאת החשוד בפני שופט אשר יורה האם לשחררו, או להאריך את המעצר לתקופה של עד 15 יום. בתום תקופה זו רשאי השופט להאריך את המעצר פעמים נוספות ובלבד שסה"כ משך המעצר לא יעלה על 30 יום. במידה והבקשה להארכת המעצר מוגשת באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי השופט להורות על הארכת המעצר לתקופות נוספות עד לסך מצטבר של 75 יום. שופט בית המשפט העליון רשאי להאריך את המעצר מעבר לכך לתקופות של 90 יום.

על מנת להורות על הארכת מעצר ימים, חייבים להתקיים 4 התנאים הבאים בו זמנית:
1. חשד סביר שהחשוד אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו.
2. העבירה הינה מסוג עוון או פשע.
3. קיימת עילת מעצר חוקית.
4. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בחלופת מעצר בתנאי ערובה.

מעצר ימים – הזכות להיוועץ בעורך דין

זכות ההיוועצות בעורך דין בעת מעצר ימים הינה "זכות יסוד" חוקתית ומהרגע בו הודיע על רצונו זה למשטרה, עליה ליצור קשר עם סנגורו, בהקדם האפשרי, ובמידה והודיע על הגעתו תוך פרק זמן סביר- תיעצר החקירה המשטרתית עד לבואו.

חשוב להבין כי מעצר ימים משטרתי הינו הליך קשה פיזית ומנטאלית וחקירה משטרתית ממושכת ומתישה עלולה להוציא מהחשוד הודאות שווא. לכן, בכל מקרה של מעצר ימים או של זימון לחקירה משטרתית, יש להיעזר בעו"ד פלילי שייעץ וילווה אתכם במהלך החקירה, ועד להגעתו אין להתחיל בחקירה ואין לענות על שאלות החוקרים.

מעצר ימים – ייצוג במשרדנו
למשרדנו ניסיון רב בייצוג ושחרור חשודים הנתונים במעצר ימים. כך למשל, ייצגנו לאחרונה לקוח שנעצר בעבירת תקיפת שוטר ושוחרר ללא תנאי . לפרטים נוספים לחצו כאן .

במקרה נוסף ומורכב, לקוח פנה אלינו לצורך ייצוג בהליך המעצר. הוא נתפס כשבחזקתו סמים מסוג דוסה במשקל לכאורה של עשרות גרם וקנאביס במשקל דומה, לטענת היחידה החוקרת. בשלב הראשוני של החקירה, נחשד הלקוח בעבירות של החזקה וסחר. במסגרת הייצוג בדיון מעצר הימים שחרר משרדנו את החשוד בהחלטת בית המשפט בתוך 4 ימים בלבד.

בעקבות החלטת השחרור, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי ובקשה לעיכוב ביצוע השחרור. בית המשפט המחוזי דחה את ערר המשטרה והחשוד שוחרר.להחלטת בית המשפט בערר, לחץ כאן

זומנת או נלקחת לחקירה בגין עבירה כלכלית?