סגירת תיק פלילי – רישום משטרתי

עבירות כלכליות

כאשר נפתח כנגד אדם תיק פלילי, וגם כאשר היה תיק פלילי שנסגר בעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, המשטרה משאירה תיעוד המופיע במרשם הפלילי של החשוד, העלול להכתים את שמו הטוב ולפגוע באפשרויות התעסוקה העומדות בפניו. במצב זה ניתן לפעול לסגירת התיק הפלילי על ידי הגשת בקשת סגירת תיק פלילי, בקשה לשינוי עילת הסגירה לעילת "חוסר אשמה" או בקשה לביטול רישום משטרתי.

3 עילות להחלטה על סגירת תיק פלילי

לאחר בחינת הראיות העומדות בפניה, מקבלת המשטרה החלטה האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק בשל אחת מ-3 העילות הבאות:

סגירת תיק פלילי בשל חוסר ראיות – כאשר אין בידי המשטרה מספיק ראיות בכדי להגיש כתב אישום בעל סבירות גבוהה להרשעה, לא יוגש כתב אישום והתיק הפלילי ייסגר כשעילת הסגירה היא חוסר ראיות. במצב זה יצוין ברישום הפלילי של החשוד כי נפתח לו תיק פלילי שנסגר מחוסר ראיות.

סגירת תיק פלילי בשל חוסר עניין לציבור – במקרים מסוימים, ובעיקר בעבירות קלות מאוד, מחליטה מערכת המשפט כי נסיבות העבירה אינן מצדיקות את השימוש במשאביה המוגבלים של המערכת. במקרים אלו ייסגר התיק בשל חוסר עניין לציבור.

סגירת תיק פלילי בשל חוסר אשמה – במקרים בהם מתגלה כי למעשה לא נתבצעה עבירה על ידי החשוד, או שאין כל ראיה היכולה לקשור אותו לביצוע העבירה, התיק הפלילי נסגר מסיבה של חוסר אשמה ולא נותר שום אזכור לקיומו במרשמו הפלילי של החשוד.

בקשת סגירת תיק פלילי

בקשת סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה מוגשת לקצין החקירות המשטרתי או לתובע בנסיבות בהן אין אף ראיה כנגד החשוד. בבקשה ינמק עורך דינו של התובע מדוע אין בסיס לתביעה כנגדו. במידה והבקשה תאושר יימחק רישום התיק ממרשמו הפלילי של החשוד.

בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי

במקרים בהם התיק נסגר בעילה שאינה חוסר אשמה, ניתן להגיש לגורם אשר סגר את התיק, בקשה לשינוי עילת הסגירה בכדי למחוק את התיק לחלוטין מהרישום הפלילי. לצורך הגשת בקשת שינוי עילת סגירת תיק פלילי, מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה אשר ידע לבסס את הנימוקים המשפטיים על סמך החומר הראייתי המצוי בידי המשטרה.

בקשה לביטול רישום משטרתי

אפשרות נוספת למחיקת התיק הפלילי מהרישום המשטרתי היא על ידי פנייה בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. גם כאן חשוב להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה אשר ידע להעלות את הנימוקים לבקשת הסגירה ובהם שיקולים הנוגעים לחומרת העבירה, פרק הזמן שחלף מאז האירוע, מהות העבירה וחומרתה ונסיבותיו האישיות של בעל התיק ועוד.

נפתח לך תיק פלילי וברצונך לסגור אותו?

למשרדנו ניסיון רב בסגירת תיקים פליליים ובשינוי עילת סגירה
לבדיקת האפשרות לסגירת התיק