עבירות איכות הסביבה

עבירות איכות הסביבה

האחריות לאכיפת חוקי איכות הסביבה נמצאת בידי המשרד להגנת הסביבה ובידי גופי האכיפה שלו – המשטרה הירוקה ואגף ים וחופים, הפועלים הן מול גופים כחברות, מפעלים ורשויות, והן מול אנשים פרטיים. עבירות איכות הסביבה כוללות, בין היתר: השלכת פסולת, זיהום אוויר, קרקע ומים, מפגעי רעש וריח, טיפול לא תקין בשפכים, טיפול לא תקין בחומרים מסוכנים, שימוש מסכן בחומרי הדברה, מפגעי קרינה, הזנחת מפגעי אסבסט, טיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ועוד.

הענישה על עבירות איכות הסביבה מתחילה בדרך כלל בקנסות, הניתנים ע"י פקח שסייר בשטח, או בעקבות מידע שהגיע אל רשויות האכיפה. אולם במקרים רבים הטיפול בעבירה מחריף וכולל הטלת סנקציות כהוצאת צווי סגירה, צווי ניקוי ופינוי רעלים, וצו איסור יציאה מהארץ, עיקול חשבונות בנק, החרמת ציוד ורכבים וכן נקיטה בהליכים משפטיים כזימון לחקירה ושימוע, הגשת כתב אישום ומשפט.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג חברות ואנשים פרטיים בהליכים משפטיים בעבירות איכות הסביבה אל מול המשרד להגנת הסביבה, הרשויות וגופים נוספים. אנו מלווים את לקוחותינו החל משלב ההודעה על הטלת העיצום הכספי, דרך ההכנה לשימוע, בחינת חומר הראיות, גיבוש אסטרטגית ההגנה, ניהול התיק, טיפול בצווי מניעה, טיפול בצווי תפיסה וייצוג בדיונים בכל הערכאות.

כחלק מכך צברנו הצלחות רבות בהפחתת גובה העיצומים הכספיים, שחרור תפוסים, ביטול אישומים והקלה משמעותית בענישה.

כך לדוגמה בתיק המכונה "פרשת נחל איילון" אנו מייצגים בעל חברה, הנאשם, ביחד עם כ-19 איש נוספים, בכך שבמשך תקופה ארוכה זיהמו את נחל איילון, חסמו את זרימתו וגרמו לנזק סביבתי, לו ולתושבים הגרים בקרבתו. הנאשמים בתיק, רובם ככולם נהגי משאיות, מואשמים בכך כי במשך התקופה פרקו מטען מזהם אל תוך הנחל במקום להעבירו כחוק לאתרי הטמנה מורשים בתשלום.

היות ולמרשנו כבר היה עבר של עבירות בתחום איכות הסביבה, ונקבע בעבר כי במידה ויואשם בעבירה דומה, כליו ייתפסו בשנית ולא ישוחררו, המדינה סרבה לשחרר את המשאיות שבידיה. מה שגרם לחברה שבבעלותו לנזק כלכלי עצום, אשר גדל עם כל יום שעבר. בהמשך לכך פנינו אל בית המשפט וביקשנו לשחרר למרשנו את המשאיות בנימוק שהמשאיות מאבדות במהירות מערכן בשל רמת התחזוקה הירודה  הניתנת להם בהיותן בחזקת המדינה. באופן חריג ביותר השופט נענה לבקשתנו והסכים לשחרר למרשנו 2 משאיות. בהמשך, הגשנו בקשה נוספת והצגנו מסמכים ודו"חות שמאי על מצב המשאיות, מצבו הכלכלי של מרשנו וסיכויי התיק, וביהמ"ש נעתר לבקשה ושחרר את יתר התפוסים.

בתיק איכות סביבה נוסף שייצגנו, הואשם מרשנו כי נזילת מים שארעה בלול שלו הביאה למטרד גדול של זבובים שפגעו גם במשקים אחרים בסביבתו. לאחר שהוכחנו שמקור הזבובים הוא במפעל הבוצה הסמוך, וכי מרשנו פעל למזעור הנזק ותיקן את הנזילה, הצלחנו להביא לזיכויו מחלק מההאשמות.

 

זומנת לשימוע ו/או לחקירה בתיק איכות הסביבה?

הוגש נגדך כתב אישום? צור קשר !

                                                                                                 

הוגש נגדך כתב אישום?

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ וייצוג בתחום עבירות איכות הסביבה