עבירות אלימות – איומים, סחיטה, תקיפה, רצח, שוד, שוד מזויין

עבירות אלימות - יד אוחזת סכין

עבירות אלימות הינן קבוצה כוללת של עבירות ובהן: איומים, סחיטה, תקיפה, הצתה, רצח, שוד, שוד מזוין, תקיפת שוטרים ועוד – הנעשות כולן תוך שימוש באלימות, כפי שהיא מוגדרת בחוק העונשין. עבירות האלימות השונות מדורגות על פי חומרתן ובהתאם לכך נקבעות מידת ההגנה שיש לתת לקורבנות וכן הענישה.

עבירות אלימות – סוגים עיקריים:

תקיפה
על פי חוק העונשין מוגדרת תקיפה כהכאה, נגיעה, דחיפה או הפעלת כוח על גופו של אדם אחר בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין ללא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית. תקיפת סתם – העונש בגין תקיפה בה לא נגרמה חבלה הינו שנתיים מאסר. במידה ובעת התקיפה נכחו מספר תוקפים שחברו יחד (תקיפה בנסיבות מחמירות) העונש הינו 4 שנות מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה ממשית – התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים. במידה ובעת התקיפה נכחו מספר תוקפים שחברו יחד (תקיפה בנסיבות מחמירות) העונש הינו 6 שנות מאסר. תקיפות שונות – התוקף לשם ביצוע פשע, גניבה או התנגדות למעצר – דינו 3 שנות מאסר. כאשר התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו – מאסר 5 שנים.

תקיפת עובד ציבור לרבות תקיפת שוטרים – במידה והתקיפה קשורה למילוי תפקידו של עובד הציבור העונש הינו 3 שנות מאסר. במידה ובמהלך התקיפה היה שימוש בנשק או שנעשתה בצוותא העונש הינו 5 שנות מאסר.

תקיפה הגורמת חבלה – בעבירת תקיפה בה נגרמו חבלות (שריטות, נפיחות וכו') הענישה היא עד 6 שנות מאסר וכך גם לגבי עבירת פציעה – ביצוע חתך או דקירה, במידה והתוקף החזיק בידיו נשק או כאשר חבר לתוקף נוסף.

פציעה – הפוצע חברו שלא כדין, דינו – מאסר 3 שנים ובמידה והפוצע החזיק בידיו נשק או חבר לתוקף נוסף – 6 שנות מאסר.

חבלה חמורה – מוגדרת כחבלה שיש בה סכנת נפשות או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאותו של הנפגע, או בנוחותו, להטיל בו מום, או פגיעה קשה או פגיעת קבע באחד האיברים, הקרומים או החושים. הענישה על גרימת חבלה חמורה הינה עד 7 שנות מאסר ובמידה והתוקף החזיק בידיו נשק או חבר לתוקף נוסף – עד 14 שנות מאסר.

חבלה בכוונה מחמירה – הפוצע אדם או גורם לו לחבלה חמורה בכוונה להטיל בו נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו – מאסר עשרים שנים.

שוד ושוד מזוין
עפ"י חוק העונשין שוד הינו גניבה המלווה באיום או באלימות והענישה על שוד מגיעה עד ל- 14 שנות מאסר ובנסיבות של שוד מזוין עד 20 שנות מאסר.

איומים וסחיטה באיומים
איומים – על פי חוק העונשין עבירת איומים מוגדרת כאיום על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, במטרה להפחידו, להזיק לו או להקניטו. העונש על עבירת איומים הינו עד 3 שנות מאסר בפועל.

סחיטה באיומים – מוגדרת כפעולה אשר נועדה לכפות על אדם עשייה או אי עשייה של מעשה. הסחיטה יכולה לבוא לידי ביטוי בעל פה, בכתב, בהתנהגות פיסית או מילולית, וכן בפגיעה בגוף, ברכוש, ובחירות האדם באיום בפגיעה בפרנסתו, בפרטיותו או בשמו הטוב. הענישה על עבירות סחיטה באיומים שלא ממומשות עלולה להגיע עד ל- 7 שנות מאסר וסחיטה באיומים בנסיבות חמורות יותר – עד ל-9 שנות מאסר.

המתה: רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות

גרם מוות ברשלנות :

עפ"י סעיף 304 לחוק העונשין: הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים. בניגוד לעבירות הריגה ורצח, מוות ברשלנות נחשב לעוון ולא לעבירה, היות ולא היו כוונה ומודעות לנסיבות שיכלו לגרום למוות.

הריגה :

עפ"י סעיף 298 לחוק העונשין: הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יאשם בהריגה, ודינו – מאסר עשרים שנים. לצורך הרשעה בעבירת הריגה יש להוכיח כי לנאשם הייתה מודעות למעשה ההריגה בזמן ביצועו.

רצח: רצח הינה העבירה החמורה ביותר בחוק הישראלי. עפ"י סעיף 300 בחוק העונשין העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:

(1)  גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;
(2)  גורם בכוונה תחילה למותו של אדם;
(3)  גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
(4)  גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.

על אף האמור, ניתן להטיל עונש קל מהקבוע בחוק בשל נסיבות של אחריות מופחתת הקשורות להפרעה נפשית חמורה, ליקוי בכושרו השכלי של הנאשם, מצוקה נפשית או הגנה עצמית.
עפ"י סעיף 301 לחוק העונשין יראו ממית אדם כמי שהמית בכוונה תחילה אם החליט להמיתו, והמיתו בדם קר, בלי שקדמה התגרות בתכוף למעשה, בנסיבות שבהן יכול לחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו, ולאחר שהכין עצמו להמית אותו או שהכין מכשיר שבו המית אותו.

ייצוג נאשמים בעבירות אלימות

מטבע הדברים החוק נוטה להחמיר במקרי עבירות אלימות ולכן ייצוג חשודים ונאשמים בעבירות אלימות מחייב מומחיות מיוחדת לצד נחישות רבה ויסודיות בחקירת המקרה והראיות. כמו כן חשוב מאוד שלעורך הדין הפלילי המייצג, תהיה יכולת להציג בפני את המערכת את הרקע והסיפור האנושי שמאחורי התיק, באופן שיביא אותה לראות כי תמונת המצב האמיתית, היא שונה מהתמונה הראשונית שהצטיירה בפניה בכתב האישום.

דוגמאות לתיקי עבירות אלימות שליווינו

משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות האלימות. כך למשל תיק תקיפה שעסק בהתפרעות אורחים במלון באילת, הסתיים בעונש מקל, חרף דרישות התביעה, בעקבות כך שהצלחנו להביא את בית המשפט להכיר בנסיבות המקלות של המקרה ושל 3 המעורבים בו. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

תיק נוסף של תקיפה בכוונה מחמירה אותו ליווה משרדנו, הסתיים בעבודות שירות בלבד לנאשם בתקיפת נער אשר נפצע בראשו מחרב במהלך קטטה. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

עוד ייצגנו נאשם באשמת תקיפה של בן הזוג של ידידה שלו. הנאשם היה נתון במעצר תקופה ארוכה ואחר כך בתנאים מגבילים קשים, עם עמדת תביעה למאסר ארוך וממושך. בסופו של דבר פסק לו בית המשפט עונש מקל של 3 חודשי עבודות שירות. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

במקרה אחר ליווינו נאשם בעבירת תקיפה חומרה בעקבות קטטה על תור בשולחן סנוקר. לאחר שהצגנו את נסיבותיו האישיות של מרשנו בית המשפט גזר עונש מופחת של חודשיים עבודות שירות בלבד. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

בתיק שהחל בפגישה באולם המעצרים נחשד מרשנו בעבירה של תקיפת שוטר. לשמחתנו בית המשפט ראה את התמונה הנכונה ושחרר את מרשנו מיידית וללא כל תנאי. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן

עוד תיק בו טיפל משרדנו התחיל באשמת תקיפה ברוטאלית של מבצעים בצוותא והסתיים בעבירת איומים בלבד. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

כמו כן לווינו תיק תקיפה בו נפסק עונש מקל לנאשם בתקיפה חמורה של שני קטינים בני 11, חרף קיומו של מאסר על תנאי. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

בתיק שעסק בערעור על ענישה על עבירות אלימות, ייצגנו בחור צעיר שפנה אלינו לאחר שהורשע בעבירות חמורות של סיכון חיי אדם בנתיב התחבורה, איומים ושיבוש הליכי משפט. מרשנו, שבהמשך להרשעה התדרדר גם לעבירות נוספות של מרמה וסמים, ביקש שנערער על העונש שקיבל – 10 חודשי מאסר. לווינו את מרשנו לאורך תקופה בה התנקה מסמים, השלים בגרויות, העתיק את מקום מגוריו, התחיל לעבוד ואף קודם לדרגת מנהל. לשמחתנו, לאחר 4 דיונים בבית המשפט העליון הצלחנו להמיר את עונש המאסר שקיבל בעבודות שירות. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן

בתיק עבירות אלימות במשפחה שלווינו ייצגנו גבר שנאשם על ידי גרושתו בעבירות איומים והטרדות. לאחר ניהול משא ומתן מול התביעה, הנאשם הודה באשמה אך לא הורשע וההליך הסתיים ללא הרשעה פלילית של מרשנו. לפרטים נוספים על התיק לחצו כאן .

לחצו כאן לקריאה על תיקי עבירות אלימות נוספים שליווינו.

נעצרת בגין תקיפה, סחיטה או איומים?
זומנת לחקירה בגין עבירת אלימות?