עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון כוללות את כל הפעולות הפיננסיות הנעשות לשם הסוואה, טשטוש והעלמת מקורו וייעודו של כסף או רכוש שהושגו באופן לא חוקי – בין אם בפעילות פלילית ובין אם תוך כדי השתמטות מתשלום מס. עבירות מס והלבנת הון הינן עבירות פליליות חמורות שבצידן עונשים חמורים לרבות מאסר ממושך.

המונח "עבירות הלבנת הון" התייחס בעבר רק לעבירות הקשורות לכסף ורכוש שמקורם בפעילות פלילית. אולם כיום, המינוח השתנה והתרחב לידי"עבירות מס והלבנת הו" והוא כולל בחובו גם עבירות מס בהן מעורב כסף או רכוש שמקורם בפעילות חוקית. מכאן, שכיום אישום בביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון, אינו מוגבל רק לעבריינים ואנשי פשע וגם אנשים נורמטיביים, ובפרט אנשי עסקים, עלולים למצוא עצמם מעורבים בעבירות מסוג זה, לראשונה בחייהם. לפיכך, בכל מקרה בו ישנה מעורבות או חשד לביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון והתמחות בתחום.

עבירות הלבנת הון – חוק איסור הלבנת הון

עפ"י סעיף 3 של חוק איסור הלבנת הון תש"ס- 2000 עבירות הלבנת הון נחלקות לשני סוגים עיקרים:

1. עבירות הלבנת הון שבוצעו ברכוש אסור שנעברה בו עבירת מקור (סעיף 3 א) – רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה, רכוש ששימש לביצוע עבירה או רכוש שאפשר ביצוע עבירה – וכלשון החוק : "העושה פעולה ברכוש שהוא רכוש אסור במטרה להסתירו או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או את עשיית פעולה בו".

2. עבירות הלבנת הון הכוללות פעולות ברכוש או מסירת מידע כוזב (סעיף 3 ב') – על מנת לפגוע בדיווח המחויב עפ"י חוק איסור הלבנת הון.

הענישה על עבירות הלבנת הון

הענישה על עבירות הלבנת הון על פי סעיפי 3 א' לחוק איסור הלבנת הון, הינה 10 שנות מאסר או קנס בשיעור של פי עשרים מהקנס המוגדר בסעיף 61 4 א לחוק העונשין. הענישה על עבירות הלבנת הון על פי סעיפי 3 ב' לחוק איסור הלבנת הון, הינה 5 שנות מאסר או קנס בשיעור של פי שמונה מהקנס המוגדר בסעיף 61 4 א לחוק העונשין, ואילו הענישה על עבירות הלבנת הון על פי סעיפי 4 לחוק איסור הלבנת הון, הינה 7 שנות מאסר או קנס בשיעור של פי עשרה מהקנס המוגדר בסעיף 61 4 א לחוק העונשין.

בנוסף לכך, מי שהורשע בביצוע עבירות הלבנת הון צפוי לחילוט רכושו, על ידי רשויות האכיפה של המדינה.

יש לציין שלמרות שעבירות המקור, המובילות לביצוע עבירות מס והלבנת הון, יכולות להיות עבירות חמורות כדוגמת עבירות סמים, זנות, הימורים וסחר בנשק חוק, איסור הלבנות הון אינו עוסק בעבירות המקור עצמן, אלא בהנאה מפירותיהן האסורים. עבירות מס והלבנת הון פוגעות בכלכלת המדינה ובערכי החברה ובפרט באותם מקרים רבים, בהם הכסף המולבן נועד לשמש לצורך ביצוע מעשים פליליים ומעשי טרור נוספים.

עבירות הלבנת הון – שיטות ודרכים

עבירות הלבנת הון כוללות בחובן מספר רב של דרכים ושיטות להסוואת מקורם של כספים וייעודם, ובהן: ביצוע עסקאות עם חברות קש ואנשי קש המשמשים כצינור, קניית נכסים יקרי ערך, השקעות בחברות עתירות הון, ניפוח הדיווח על רווחי הון, שימוש בחלפנים ובבלדרים להמרה והעברה של כספים, הברחת כסף מזומן למדינות בהן הפיקוח על המטבע אינו מחמיר, זיוף העברות כספים אלקטרוניות בדויות, ייבוא וייצוא סחורה בערך מנופח, הקמה ושימוש במערכות בנקאיות בינלאומיות מחתרתיות, מתן וקבלה של הלוואות בדויות, פיצול העברות כספיות לסכומים הפטורים מחובת הדיווח, שימוש בחברות בעלות מבנה פיננסי מורכב לשומה.

עבירות הלבנת הון – המאבק בישראל

בשנים האחרונות החריפה מדינת ישראל את מאבקה במבצעי עבירות הלבנות הון. כחלק מכך הבנקים בישראל נדרשים כיום לדווח לרשויות על פעולות חריגות והעברות כספים ורכוש
הנעשות דרכם. ניסיונות לסכל את חובת הדיווח של הבנקים נחשבים אף הם בגדר עבירות הלבנת הון, עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון.

כמו כן חשוב לדעת כי בעת הכניסה והיציאה מהארץ, ישנה חובת דיווח לכל מי שנושא עימו סכום העולה על 50,000 ₪. הרשעה בהפרת חובת הדיווח על הוצאה והכנסת כספים לישראל, מובילה לענישה של עד חצי שנת מאסר או קנס כספי. ראוי לציין כי החוק מאפשר לפקידי המכס ולשוטרים לתפוס, ללא צו בית משפט, חזקה על כספים החורגים מהמכסה המותרת.

משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתחום עבירות מס ועבירות הלבנת הון לכל אורך התהליך – הן בחקירות במשטרה והן בבית המשפט.

בין היתר לווינו חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון וסחר באיברים. התיק הסתיים תוך מחיקת כל עבירות הסחר באיברים והלבנת ההון ובעונש של מאסר על תנאי בלבד.

בעוד תיק עבירות הון בו טיפלנו, ייצגנו חשוד שהיה מעורב בפרשיות הפצת חשבוניות פיקטיביות ומהילת דלק. מרשנו שוחרר ממעצר עד תום ההליכים בו היה נתון ובכתב האישום שהוגש לבסוף לא הופיעו כלל אישומים כנגדו.

בתיק נוסף בו טיפלנו, ייצגנו חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות והבאנו לשחרור של מרבית התפוסים שלו, מחזקת המדינה, חרף התנגדות הפרקליטות וערעור שהגישה על ההחלטה. לקריאת פרטים נוספים לחצו כאן.

זומנת לחקירה במשטרה?
הוגש כנגדך כתב אישום בגין עבירות הלבנת הון?