עבירות רישוי עסקים

עבירות רישוי עסקים - חתימה על חוזה

חוק רישוי עסקים מפרט את התנאים לפתיחת עסק ולהפעלתו, לרבות הצורך בקבלת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, ואישורים מגורמים שונים ובהם: הרשות המקומית, המשטרה, מכבי האש, משרד הבריאות ומשרד העבודה.

הפעלת עסק לו דרוש רישיון עסק, ללא קבלת הרישיון, או ללא ההיתרים הנחוצים, או הפעלת העסק תוך אי עמידה בתנאי הרישיון וההיתרים, מהווה עבירה פלילית העלולה להוביל לענישה של קנסות גבוהים, מאסרים על תנאי ולעיתים גם במאסר של ממש. כמו כן בית המשפט עלול לנקוט בסנקציות נוספות ובהן: הטלת צווי סגירה, זמנים או קבועים, והגבלות שונות על פעילות העסק.

ייצוג משפטי בעבירות רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל את האחריות הפלילית לתפעול העסק ללא רישיון על האדם שנתפס על ידי הרשויות בשעת מעשה, בין אם הוא בעל העסק, שותף פעיל בו, מנהלו או עובד בו.
הענישה על עבירות רישוי עסקים עלולה להיות מחמירה מאוד ולהוביל לפגיעה משמעותית בפעילות עסק. לפיכך, עוד בטרם הגשת כתב אישום, כבר בהכנות לקראת השימוע ובמהלכו, חשוב מאוד להיעזר בליווי של עורך דין מקצועי בעל ניסיון בתחום, שיכין אותך לחקירה הראשונית, ויציג בשימוע את כל הנתונים האישיים והראייתיים שיכולים לפעול לטובתך.

יש לדעת כי בחלק מהמקרים, בנוסף להגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, בית המשפט ישלח לך זימון ויוציא צו סגירה מנהלי לעסק. צו זה, הניתן לרוב בהתראה קצרה מאוד, עלול לגרום לבעל העסק להפסדים כספיים  במצב זה, עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג בתיקי רישוי עסקים, יוכל לסייע לבטל את צו הסגירה המנהלי או לדחותו לתקופה, על ידי כך שיציג לבית המשפט את נסיבות המקרה באור מקל, ובמקביל – ינקוט בפעולות הדרושות לקבלת היתר זמני, כשלב בדרך להסדרה קבועה של רישיון העסק.
בהקשר זה חשוב  לדעת שבניהול ההליך בעבירות רישוי עסקים, ישנה משמעות אם העסק נסגר או שהוא עדיין פועל ללא רישיון, ויש חשיבות רבה להצגה של הנסיבות האישיות, הכלכליות והרפואיות של הנאשם, בבחינת העונש הראוי. כמו כן ישנן טענות משפטיות ומקדמיות שרלבנטיות להליך זה, כגון אכיפה בררנית ו/או טענה לפיה בעל העסק פעל להשיג רישיון על פי כל הדרישות, ובכל האמצעים הסבירים, ובשל שיהוי של הרשות, או התנהלות לא סבירה שלה, הוא טרם קיבל רישיון.

לאור זאת, מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין בקי ומנוסה בייצוג בתחום רישוי עסקים, שילווה אותך לכל אורך ההליך ויפעל לביטול הסנקציות כנגדך או להקלת הענישה.

למשרדנו ניסיון והצלחות רבות בייעוץ וייצוג משפטי בתיקים העוסקים בעבירות רישוי עסקים וניהול עסק ללא רישיון, החל מהצלחות בביטול צווי סגירה, דרך קבלת אורכה לתיקון הליקויים, וכלה במחיקת הרישום הפלילי וסגירת תיקים ללא הרשעה.

כך לדוגמה בתיק רישוי עסקים אותו ייצגנו, הואשם בעל לול מהדרום בניהול עסק ללא רישיון. לאחר שהוכחנו כי מדובר באכיפה סלקטיבית, מרשנו זוכה מעבירה זו.

 

העסק שלך פועל ללא רישיון? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות רישוי עסקים? צור קשר!

הוגש נגדך כתב אישום?

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ וייצוג בתחום רישוי עסקים