עבירות רכוש

עבירות כלכליות

עבירות רכוש מוגדרות כעבירות אשר מטרתן הינה פגיעה ברכושו של אדם אחר, או פגיעה ביכולתו לממש את זכויותיו ברכוש. קטגוריית עבירות רכוש כוללת בין היתר גניבה, גרימת נזק לרכוש, אחזקת רכוש גנוב ופריצה. חומרתן של עבירות רכוש נקבעת בהתאם לנסיבות התרחשותן – אופן ביצוע העבירה, היקף הרכוש המעורב וכן מידת השימוש באלימות.

עבירות רכוש לכשעצמן, אינן נחשבות לעבירות בהן מתקיימת עילת המסוכנות הגוררת עימה דרישה למעצר, אולם במקרים רבים בשל אופן ביצוע העבירה ונסיבותיה, נקבע כי החשוד מסוכן לביטחון הציבור.

עבירות רכוש – סוגים עיקריים

קיימים מספר סוגים של עבירות רכוש ובהם:
גניבה – גניבה הינה נשיאה או נטילה של דבר בעל ערך הניתן להיגנב ללא הסכמת בעליו, במרמה וללא תביעת זכות בתום לב ומתוך כוונה לשלול את הדבר מבעליו באופן קבוע.
כמו כן – שליחת יד במרמה בדבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, לשימושו הפרטי או לשימושם של אחרים שאינם בעלי הדבר.

שוד – עפ"י חוק העונשין שוד הינו גניבה המלווה באיום או באלימות.

שוד מזוין – הינו שוד שבמהלכו נעשה שימוש בנשק מכל סוג שהוא או כל דבר היכול לסכן או לפגוע באדם, או כאשר בשוד השתתפו כמה אנשים ו/או שבמהלכו נפגע אדם מאלימות.

פריצה והתפרצות – עבירות רכוש אליהן מתלווה גם אלמנט של חדירה לא מורשית.

  • פורץ מוגדר כמי ששובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין.
  • נכנס מוגדר כמי שמכניס לבניין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו.
  • מתפרץ מוגדר כמי שפורץ ונכנס או פורץ ויוצא.
  • כמו כן, הנכנס לבניין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבניין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבניין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסוים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.
  •  כאשר עבריין נושא עימו נשק חם או קר העבירה מוגדרת כהתפרצות בנסיבות חמורות.

אחזקת רכוש גנוב – על עבירות אלו נמנים המקרים בהם החשוד נתפס בעת קבלה או אחזקה של רכוש שלגביו קיים יסוד סביר כי הוא גנוב, ושלא הוכיח כי החזקה ברכוש נרכשה כדין.

קטגוריית עבירות האלימות כוללת מגוון רב של סוגי עבירות הנבדלות זו מזו ברמת חומרתן. יכולת ניתוח הראיות והאבחנה בין עבירות הרכוש השונות יכולה לשנות את מצבו של הנאשם לטובה. לכן יש חשיבות בהתייעצות עם עורך דין פלילי בעל מומחיות בתחום עבירות הרכוש אשר המסוגל לשכנע את בית המשפט כי על סמך הראיות שהוצגו נכון להקל על מרשו.

זומנת לחקירה בעניין עבירות רכוש? הוגש נגדך כתב אישום בגינן?

למשרדנו ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בביצועי עבירות רכוש