עבירות תכנון ובניה

עבירות תכנון ובניה

עבירות תכנון ובנייה, כוללות שימוש שנעשה במקרקעין בניגוד להוראות החוק, ללא היתר, או בניגוד לתנאי ההיתר לרבות: ביצוע בלא היתר של עבודה או שימוש בקרקע, ביצוע או שימוש בסטייה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג ובניה על קרקע חקלאית וכו'.

אכיפתן של עבירות תכנון ובניה עלולה להביא את מבצע העבירה לידי דין פלילי ובמידה ויורשע- לידי רישום פלילי וענישה בקנסות גבוהים.

החוק יכול להטיל את האחריות לעבירה הן על בעל הנכס, בעל ההיתר לשימוש בו, או המשתמש בו בפועל, והן על בעלי מקצוע כקבלן, אדריכל, מהנדס ועוד, המתכננים או מבצעים בנכס שינויים.

הליך מנהלי מול הליך פלילי

על פי חוק התכנון והבנייה, אכיפת עבירות תכנון ובנייה מתבצעת לרוב על ידי הועדות המקומיות לתכנון ובנייה, אך לעיתים גם על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה.
קיימות מספר דרכי אכיפה:

  • מתן צו הפסקת בניה, צו הפסקת עבודה או צו הריסה מנהלי – בהליך מנהלי
  • מתן צו הפסקה שיפוטי – באמצעות הליך מנהלי המתקיים בבית המשפט
  • מתן צו הריסה ללא הרשעה
  • מתן צו מנהלי לניתוק חשמל ותשתיות
  • הגשת כתב אישום באמצעות הליך פלילי, במקביל או במקום ההלך המנהלי. הענישה בהליך זה כוללת הטלת קנסות, מתן צווים ועונשי מאסר על תנאי ומאסר בפועל.

 

ייצוג משפטי בעבירות תכנון ובניה.
עם גילוי החשד לביצוע עבירת תכנון וביצוע, יש חשיבות מכרעת, כבר בשלב זה, להימנע מלתת עדות לפקח הועדה המקומית לתכנון ובניה, לפני התייעצות עם עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג בתיקים מסוג זה. זאת היות ולראיות שיאספו, כולל עדותו של בעל הנכס, ישפיעו על ההחלטה האם יינקט כנגדך הליך מנהלי או פלילי, ובהמשך הן עלולות לקבוע את מידת אחריותך לביצוע העבירה.

כמו כן חשוב מאוד להבין כי מהרגע שהוגש כתב אישום בעבירת תכנון ובניה זהו הליך פלילי לכל דבר, העלול להוביל להותרת רישום פלילי, וענישה שתתבטא בקנסות כבדים ואף במאסר על תנאי או מאסר בפועל.

עורך הדין ילמד את חומר הראיות, יוודא שהן הושגו והוכחו כראוי, יאמת את נכונות הפרטים בכתב האישום ויבדוק האם ניתן לבטל את כתב האישום ו/או להגיע להסדר טיעון, בשל סיבות כמו פגמים בניהול ההליך או בראיות, או טענת אכיפה סלקטיבית.

במידה וכתב האישום יישאר על כנו, עורך הדין ישיב עליו ויבנה את אסטרטגיית ההגנה להמשך ניהול התיק, לרבות בדיקות האפשרויות להכשרת הבנייה, הצגת נסיבות אישיות שעשויות להביא להקלה בענישה, ובמידת הצורך, גם הגשת בקשה לבית המשפט להטיל גזר דין ללא הרשעה, בכדי למנוע רישום פלילי שעלול לגרום לך לנזק משמעותי וארוך טווח.

למשרדנו מומחיות בייצוג בתיקי עבירות תכנון ובנייה רבות.
כך לדוגמה, באחד התיקים שניהלנו ייצגנו אדם אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין בניה ללא היתר בביתו ובחצר. פעלנו לדחיית הדיונים ובמקביל מרשנו פעל לקבל היתר מול הועדה לתכנון ובניה, ועם קבלת האישורים הגשנו בקשה לעיכוב הליכים תוך ציון נסיבות חייו הקשות והצורך בבניה לשם הנגשת אזורים בביתו לנוכח היותו נכה ולאור מצבה הרפואי הקשה של אשתו. היועץ המשפטי לממשלה נענה לבקשתנו ועיכב את ההליכים כנגד מרשנו.

בתיק אחר שעסק בעבירות תכנון ובנייה ייצגנו נאשם אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין הפיכת שני מחסנים במשק שלו לדירות להשכרה. לאחר שטענו לאכיפה בררנית, לפיה במושב בו הוא גר, רבים מהמשקים בנו ללא היתר, והדבר לא נאכף, הוסכם כי התיק ייסגר בהסדר מותנה שמשמעותו היא, בין היתר, ביטול ההליך וסגירת התיק.

 

 

קיבלת פניה מהרשויות לגבי חריגות בניה או שימוש חורג?
הוגש
נגדך כתב אישום בעבירות תכנון ובניה? צור קשר !

הוגש נגדך כתב אישום?

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ וייצוג בתחום עבירות תכנון ובניה