עיכוב הליכים פליליים

חקירה במשטרה

משמעותו של עיכוב הליכים פליליים הינו הקפאה של ההליך הפלילי המתקיים בעניינו של נאשם מסוים בכל שלב, לאחר הגשת כתב האישום ולפני קבלת הכרעת בית המשפט. באופן מעשי עיכוב הליכים מתבטא בעצירת המשפט המתנהל כנגד הנאשם ובמרבית המקרים הבקשה לעיכוב תוגש מטעמו.

ההחלטה על עיכוב הליכים

חשוב לדעת כי הסמכות להחלטה על עיכוב הליכים פליליים נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה והיא ניתנת רק במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות הקשורות לעבירה, לנאשם, לקורבן או לשיקולים מערכתיים שונים. בשל כך ישנה חשיבות רבה לניסיונו של עורך הדין בטיפול בבקשות עיכוב הליכים ויכולתו לבסס את הנימוקים אשר יצדיקו את קבלת הבקשה.

הוגש נגדך כתב אישום?

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ וייצוג בעיכוב הליכים פליליים
לבדיקת האפשרות להגשת בקשה לעיכוב הליכים