כלכליסט - לוגו

האם ראוי בעבירות צווארון לבן להפעיל כוח סביר לפריצת אמצעי הגנה ביומטריים?

האם בכוחו של צו חיפוש לאפשר הפעלת כוח על הנחקר, לצורך פריצת אבטחה ביומטרית, בפרט ככל שהדבר נוגע לעבירות בעלות אופי כלכלי

ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ומתקדמת, יותר ויותר עבירות, ובפרט עבירות כלכליות ועבירות צווארון לבן מתבצעות בתוך גבולות המרחב הווירטואלי, לרוב באמצעות מכשירים אישיים כמו מחשבים וטלפונים סלולריים. לדוגמה, עבירות צווארון לבן בעלות אופי כלכלי- מסוג קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; התחזות לאחר; זיוף וכיוצ"ב.

 

בהמשך לכך, בחקירת תיקים אלו, התשתית הראייתית שעליה היחידה החוקרת מסתמכת, מתועדת אף היא, כולה או מרביתה, בתוך תוכם של המכשירים, ואיתור ראיות אלו הינו קריטי להצלחת החקירה על ידי רשויות האכיפה.

 

המאמר המלא והמקורי באתר "כלכליסט"