הודעת פרקליטות בת שתי שורות משנה חיים של אדם ובמקרה הזה של משפחה שלמה

הלקוח שלי נחשד בעבירה חמורה של תקיפת קטין שהינו בנו החורג, בנסיבות מחמירות.

החלטה על סגירת תיק

 

הוא עוכב, נשקו נלקח ממנו וכל עולמו חרב.
כל עוד התיק עמד תלוי נגדו, הוא לא תיפקד.

הוא הציף אותי במסמכים וחוות דעת על היותו אב מסור לבנו החורג ועל נסיונותיו לקבל כלים לטפל בילד עם קשיים רבים.

העבירה המיוחסת לו היא ממנו והלאה, מנותקת מהעובדות והמציאות ופרי תולדה של מצב בעייתי ומורכב.

הנתונים והמסמכים עברו את עינה הבוחנת של הפרקליטות.
טענותיי נשמעו בקשב רב וההודעה המיוחלת הגיעה.
התיק נגדו נסגר!

מבטיחה לכם שהוא חזר לנשום וחשוב מכך משפחה שלמה ניצלה.