גזר דין מקל בתיק הונאה

תיקי הונאה מורכבים, הם לרוב תיקים המעוררים
שאט נפש ומאתגרים מאוד בייצוג הנאשמים, הן בשל התשתית הראייתית המבוססת בעיקר על מסמכים השווים כאלף עדים, והן בשל מיהות מבצעי העבירה.

כאשר מגיע תיק עם סיכויים קלושים
להצלחה ומסתיים ללא כל מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, עשיתי את שלי.

עשיתי את שלי כי בעקבות מו"מ עיקש על התשתית הראייתית, על אף קיומם של מסמכים, תוקן משמעותית כתב האישום. ובכל זאת עמדה המאשימה על עמדתה להשתת מאסר בפועל ממושך.

ובעיקר עשיתי את שלי כאשר נאשם עם עבר פלילי ומאסר על תנאי בר הפעלה נגדו, הפך לאחר שיקום מדהים, להיות אזרח טוב ומיטיב לחברה.

ואיזו דרך מדהימה הוא עבר.
לקרוא את מכתבי ההמלצה מגורמי מקצוע והרווחה , מעוררים גאווה עצומה.