העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירת איומים כלפי ספק שירותים. במסגרת האירוע שבמרכז כתב האישום, הלכה למעשה נשמעו איומים הדדים בין הלקוח ובין המתלונן.

יצוין כי במועד הגשת כתב האישום, היה כנגד הנאשם תיק שנסגר באי הרשעה במהלך 5 השנים האחרונות. על מנת לאפשר העברת ההליך להסדר מותנה, ובמסגרת שיח שהתקיים עם יחידת התביעה, הוחלט להמתין עד חלוף 5 השנים, ורק אז להורות על העברת התיק להסדר מותנה. בנוסף, כחלק מהטענות ששכנעו את התביעה, הייתה טענה לאכיפה בררנית שכן מדובר היה באיומים הדדים שהשימעו הנאשם והמתלונן.  סופו של יום כי הוחלט על ביטול כתב האישום והעברת התיק להסדר מותנה.

לעיון בהחלטת בית המשפט