העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

נגד לקוח משרדנו, אשר שימש כמאבטח במוסד ציבורי, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי מאבטח נוסף אשר עבד במקום. מדובר היה בסכסוך מתמשך בין שני עובדים במקום העבודה, אשר הסלים עד לאירוע נשוא כתב האישום שהוגש.

לאחר הגשת כתב אישום ובחינת חומר הראיות בתיק, ובין היתר על סמך טענתנו לאכיפה בררנית היות ולא הוגש כתב אישום כנגד המתלונן אשר נקט באלימות כלפי הנאשם, לקוח משרדנו, הוחלט להעביר את התיק להסדר מותנה.
בהתאם, ולבקשת התביעה, נמחק כתב האישום. לעיון בהחלטת בית המשפט