חקירה במשטרה

הפקדת מזומן בבנק הלבנת הון

כחלק מהמאמצים של רשויות האכיפה והחוק במדינת ישראל להילחם בעבירות של הלבנת הון נקבעה בחוק חובת דיווח של הבנקים וגופים פיננסיים אחרים לרשות לאיסור הלבנת הון, על מגוון פעולות כספיות שמבצעים לקוחותיהם. כך, הפקדת מזומן בבנק הלבנת הון היא פעולה כביכול תמימה, היכולה לשמש אנשים, ארגונים וחברות למטרות של הלבנת הון שחור.


את הדיווחים שנדרשים להעביר נותני שירותים פיננסיים על עסקאות שמבצעים הלקוחות ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים:

חובת דיווח אוטומטית לפי סכום הפעולה

סעיף 7 לחוק, מחייב את התאגיד הבנקאי לדווח מיידית, ישירות אל הרשות לאיסור הלבנת הון, על פעולות ברכוש של הלקוחות כולל פעולות שטרם הושלמו, בהתאם לערך הפעולה בה מדובר. כך לדוגמה, בגין הפקדת מזומן בבנק הלבנת הון או משיכת מזומנים מהחשבון, בשקלים או במטבעות זרים, בסך של 50,000 ₪ ויותר. זאת, בין אם מדובר בחשבון בנק של לקוח או לא.
פעולות נוספות החייבות בדיווח הן המרה או החלפת שטרות ומעות, בכסף ישראלי או זר, בסך 50,000 ₪ ויותר, הנפקת המחאה בנקאית בגובה 200,000 ₪ ומעלה ועוד.

דיווח על פעולות שאינן רגילות

הגופים הפיננסיים גם צריכים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות אחרות, הנראות להם כחריגה מאופי הפעילות הרגיל הנהוג בחשבון, לפי הנתונים והמידע שבידם ולאור שיקול הדעת של הגורמים המוסמכים. בין הפעולות השונות, ניתן למנות פעולות שבאות למעשה לחמוק מחובת הדיווח לפי הסכום, כגון סדרת הפקדות של מזומנים בסכומים נמוכים מ-50,000 ₪, ביצוע של פעולה חריגה בחשבון מבחינת גובה הסכום או פעולה המשנה משמעותית את היתרות הקיימות בחשבון, בלי כל סיבה מוצדקת.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו דרך האתר.