פסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע

הצלחנו! הלקוחות התרגשו עד דמעות

כסניגורית למעלה משני עשורים למדתי שגם במקרים הקשים ביותר, שאין כל מחלוקת ראייתית ושהנאשמים הודו במיוחס להם, צריך תמיד לחשוב מחוץ לקופסא, להילחם ולמזער נזק.
זאת בעיקר שיש טענות משפטיות כבדות משקל.

בהליך ערעור בבית משפט מחוזי, הצליח משרדי לבטל פסק דין שניתן בבית משפט שלום מהטעם של הגנה מן הצדק. הבאנו מומחה להוכחת הטענה של אכיפה בררנית ולמרות התנגדות התביעה והעובדה כי הראייה הוגשה בשלב מאוחר בהליך ערעור, הצלחנו.

הלקוחות התרגשו עד דמעות.