הרשות לאיסור הלבנת הון

במסגרת המאמצים הבינלאומיים במטרה להיאבק בפעולות פשיעה חמורות לרבות הלבנת הון, חוקקה מדינת ישראל בשנת 2000 את חוק איסור הלבנת הון, הקובע בפרק ח' הוראות לגבי מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו. זהו חוק פלילי, הקובע עונשי מאסר כבדים וקנסות גבוהים.

רקע כללי

מכוח הוראות סעיף 29 לחוק, הוקמה בשנת 2002, הרשות לאיסור הלבנת הון המהווה חלק ממשרד המשפטים. בשנת 2005 נתקבל חוק איסור מימון טרור, הקובע הוראות נוספות למלחמה בהלבנת הון ולכן הפך שמה של הרשות המוסמכת ל-"הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור". הרשות בנויה ממספר אגפים, בהם אגף איסוף ובקרת מידע, מחלקה משפטית, אגף מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת, אגף מחקר, הערכה ומידע, תחום ארגון וניהול.

מטרותיה העיקריות של הרשות

אחת המטרות המרכזיות של הרשות לאיסור הלבנת הון מתמקדת בזיהוי התופעה של הלבנת הון ומימון הטרור, באמצעות מידע וידע ספציפיים, על מנת לסייע לגורמי האכיפה השונים לחשוף עבירות של הלבנת הון. לשם ביצוע משימה זו, הוסמכה הרשות מכוח סעיף 29(ב) לחוק איסור הלבנת הון לנהל מאגר מידע ייחודי המכיל מידע פרטי רגיש של האזרחים, לעבד את המידע שנאסף בו ולאבטח אותו. בנוסף, בסמכות האדם העומד בראש הרשות, להעביר את המידע, לפי שיקול דעתו, לגורמים המוסמכים לקבל אותו לפי החוק, הכל למען יישום אפקטיבי ומהיר של הוראות חוק זה וחוק איסור מימון טרור. מטרות נוספות של הרשות הן לפעול למען איתור נכסים לחילוט, לפתח את תחום עבירות המס ולשתף פעולה עם רשויות המס, לשפר את איכות מאגר המידע ולהנחות את המגזר הפרטי החייב בדיווח לרשות.
לקבלת מידע ופרטים נוספים אנא צרו קשר דרך האתר בכל שעה.