השתלמות "פרוצדורה במשפט הפלילי"

השתלמות "פרוצדורה במשפט הפלילי"

השתלמות "פרוצדורה במשפט הפלילי", בהשתתפות  עורכת הדין טליה גרידיש.