סגירת תיק בנושא פגיעה בפרטיות בן זוג כתוצאה מהתקנת מצלמה נסתרת

מה הדין כאשר בן/בת הזוג מתקינים מצלמה נסתרת בבית ללא שמע, בעודם חיים תחת אותה קורת גג?

ככל שזה נוגע להליך הפלילי, הרי שקמה עבירה של פגיעה בפרטיות. אבל מה הדין כאשר המצלמה הותקנה על סמך ייעוץ משפטי והסתמכות שניתנו לבן/בת הזוג ע"י עו"ד בהליך אחר? ומה הדין כאשר זה נעשה לצורך הוכחת  התנהלות חסרת תם לב משולבת עם התנהגויות פליליות של ממש של בן/בת הזוג? ומה הדין כאשר הקורבן האמיתי בסיפור הוא אותו בן/בת זוג שהתקין.ה את המצלמה כהגנה?

מרשתי אשה משכמה ומעלה, טובת לב, אמיצה, ערכית ומוסרית עמדה לדין פלילי בגין עבירה של פגיעה בפרטיות, שכן פגעה לכאורה בפרטיותו של מי שהיה אז בעלה.אלא שדברים שרואים מכאן לא רואים משם ולאחר שהובאו בפני התביעה ראיות של ממש להיותה קורבן עבירות אלימות במשפחה ותוך טענות משפטיות שהקימו לה הגנה, חזרה בה התביעה, בהגינות רבה יש לומר, מכתב האישום.

ההליך בבית משפט בוטל!

מרשתי מתחילה לבנות אט אט את חייה.

הודעה על חזרה מכתב אישום