עבירות הלבנת הון

חוק הלבנת הון סכומים

המאבק בתופעות החמורות של פשיעה כלכלית, עבירות הלבנת הון ומימון ארגוני טרור, מהווה מטרה מרכזית וחשובה של כל גורמי האכיפה בארץ. זאת, מאחר ויש בפעילות זו פגיעה קשה ביציבות ובמוניטין של המערכת הפיננסית הישראלית בקרב הזירה הבינלאומית. ההנחה הבסיסית היא שכדי למגר את התופעות הללו בצורה יעילה, יש לפגוע במקורות הכספיים ובתשתית המשמשים את ארגוני וגורמי הפשיעה הפועלים במדינה.
מכאן נכנס לתוקף החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 אשר מטרתו העיקרית הינה מניעה וסיכול של הלבנת כספים שנתקבלו כתוצאה מביצוע עבירות ומעשי פשע שונים, באמצעות החזרתם לתוך המערכת הכלכלית החוקית.

דרכי הפעולה

במסגרת חוק הלבנת הון סכומים עליהם ישנה חובת דיווח של מגוון גופים פיננסיים במשק, ביניהם בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, קופות גמל ועוד. כך, חלה חובת דיווח אוטומטית, לגבי עסקאות ספציפיות בשווי של 50,000 ₪ ומעלה, לדוגמה משיכה או הפקדה של מזומן, במטבע מקומי או במטבע חוץ לחשבונו של הלקוח או לחשבון אחר, החלפת כספים בשקלים או במטבע זר, בסך של 50,000 ₪ ומעלה.
בנוסף, חובת הדיווח חלה גם על הלקוחות המבצעים פעולות מסויימות, כגון פתיחת חשבון בנק. במעמד פתיחת החשבון נדרש הלקוח להצהיר עבור מי נפתח החשבון ובמידה שמדובר בתאגיד, יש לדווח מיהם הבעלים שלו.

חובת דיווח של הלקוחות

על פי הוראות חוק הלבנת הון סכומים בסך של 50,000 ₪ או יותר, אותם מכניס אדם לתחומי ישראל או יוצא את המדינה עם סכומים אלה (כל אחד בנפרד או כולם יחד), מחוייב לדווח עליהם. ההגדרה של כספים כוללת כסף מזומן, שיקים בנקאיים והמחאות נוסעים.
לקבלת פרטים ומידע נוסף ניתן לפנות אלינו.