פוסטה - לוגו

חוק פסילת ראיות אושר בועדת חוקה בכנסת

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק של שר המשפטים גדעון סער,
לפסילת ראיה שהושגה בניגוד לדין ובאמצעים לא חוקיים. ההצעה תובא בתוך ימים לאישור מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

החוק מעגן את שיקול הדעת השיפוטי לפסילת ראיות, וקובע כי "בית משפט רשאי שלא לקבל ראיה שהושגה שלא כדין, ובכלל זה הודעת נאשם או עד, חפץ או כל ראיה אחרת, אם שוכנע שקבלתה במשפט תפגע באופן מהותי בזכות להליך הוגן, בשים לב לאופייה וחומרתה של ההפרה, מידת ההשפעה של ההפרה על הראיה, והעניין הציבורי שבקבלת הראיה או בפסילתה".

 

פורסם במקור באתר "פוסטה"