חנינה מנשיא המדינה!

הצלחנו להשיג עבור לקוח שלנו חנינה מנשיא המדינה !

בואך חג החירות, קיבל נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג את בקשת החנינה שהגיש משרדי בשם לקוח יקר. מאז הרשעתו עבר כברת דרך משמעותית וראויה.

וכפי שנכתב במכתב החנינה. "קיצור תקופת המחיקה על ידי נשיא המדינה, יש בו כדי להביע אמון במרשך ובתהליך המשמעותי שנעשה על ידו וציפייה כי ימשיך בדרכו זו – דרך הישר.

משהו טוב קורה!

חנינה מנשיא המדינה

חנינה מנשיא המדינה