הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין

חקירה באזהרה, בגין תקיפת בנו

לקוח משרדי, אדם נורמטיבי, מלח הארץ, אבא מסור ואוהב, עובד בתחום הפיננסי הממשלתי, מצא עצמו תחת חקירה באזהרה בגין תקיפת בנו.

כמו בהרבה תיקים משפט שאמר בנו הקטין, לגורם חינוכי ויצא מהקשרו, יצר תגובת שרשרת שאינה תואמת את המציאות.

במשך שנה לערך, פעל משרדי מול הפרקליטות לסגירת התיק שלו. הוגשו מסמכים והתקיימו שיחות רבות עם החוקרת המטפלת בתיק ועם הפרקליטה אשר בחנה את טענותיי בדקדקנות ומקצועיות.

לאחר תקופה מורטת עצבים עבורו ועבור משפחתו, עם חשש ממשי למקום העבודה שלו בגין תיק פלילי פתוח במשטרה, ואות קין שידבק בו, נסגר התיק.

חקירה במשטרה בישראל היא הליך שבו חוקר משטרה או צוות חוקרים בודקים חשד לביצוע עבירה פלילית. החקירה יכולה להיערך כאשר יש תלונה על ביצוע עבירה, או כאשר המשטרה מגלה מידע על עבירה פוטנציאלית. החקירה יכולה להיערך כנגד חשוד, עד או עד תביעה. חשוד הוא אדם שהוא המטרה העיקרית של החקירה, והוא חשוד בביצוע העבירה. עד הוא אדם שיש לו מידע רלוונטי לחקירה, אך הוא לא חשוד בביצוע העבירה. עד תביעה הוא אדם שיש לו מידע רלוונטי לחקירה, והוא צפוי להעיד במשפט.

הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין

הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין