וועדת קשרי ידידות בינלאומיים

יו"ר (משותפת) בוועדת קשרי ידידות בינלאומיים

יו"ר ועד מחוז מרכז נתן לי מינוי לתפקיד יו"ר (משותפת) בוועדת קשרי ידידות בינלאומיים ב 16.1.2024
לוועדות השונות תרומה חשובה לפעילות מחוז מרכז בפרט ולפעילות הלשכה בכלל.

וועדת קשרי ידידות בינלאומיים