וועדת עניינים פליליים

מ"מ יו"ר (משותפת) בוועדת עניינים פליליים

יו"ר ועד מחוז מרכז נתן לי מינוי לתפקיד מ"מ יו"ר (משותפת) בוועדת עניינים פליליים ב 16.1.2024
לוועדות השונות תרומה חשובה לפעילות מחוז מרכז בפרט ולפעילות הלשכה בכלל.

וועדת עניינים פליליים