הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין

מעגל נסגר

הוא חוקר פרטי, אחד המוכשרים, הישרים והמקצועיים שאני מכירה.
שיתפנו פעולה במספר תיקים ובזכות עבודתו, הושגו תוצאות מדהימות.

לפני כשנה הוא פנה אלי וביקש להתייעץ בעניין אישי.
הוא סיפר לי שבעקבות עבודה אותה ביצע, קיבל פניה ממשרד עורכי דין גדול מאוד, אשר מייצג אדם בעל השפעה רבה בממשל ארה"ב, בדרישה להעביר להם את כל חומר החקירה שנאסף לכאורה כנגד לקוחם.
הובהר לו על ידם כי באם לא יעשה כן, יהיה לו הרבה מה להפסיד בלשון המעטה, שכן לטענתם המידע לכאורה, הושג באופן לא חוקי.
הוא הדגיש בפניהם כי אין כל דו"ח כזה, מעולם לא היה דו"ח כזה וגם לא נדרש דו"ח כזה.
הם דרשו שיגיע לפגישה במשרדם בנוכחות הלקוח רב ההשפעה שהגיע במיוחד מארה"ב.
בשלב זה הוא ביקש שאכנס לתמונה.
בשיחה עימם הבהרתי היטב כי הוא לא מחזיק בשום דו"ח והדגשתי כי תהיה אפס סובלנות לסחטנות, איומים וכח שררה.
מאז אותה שיחה החלה רדיפה רבתי אחריו וזימונו לחקירה תחת אזהרה לא איחרה לבוא.
הוא נחקר במפלג הונאה ופשיעה כלכלית בירושליים בחשד למרמה והשגת מידע חסוי ללא היתר.
ליוויתי אותו בחקירה. הוא נחקר מספר פעמים ונדרש להמצאת מסמכים רבים. למותר לציין כי כל שיוחס לו מנותק לחלוטין מהמציאות.
על פניו חקירה סטנדרטית, אלא שקיים פער בין המיוחס לו לכאורה, לבין אופן החקירה, התנהלות החקירה והכוון של החקירה.
בליווי של משרדי, הוא עמד איתן והבהיר כי שום "לחץ" שיופעל עליו, ע"י גורם בעל השפעה, לא יגרום לו להודות במה שלא עשה.
לאחר ליווי ארוך, התיק עבר לפרקליטות והנה נתבשרנו כי התיק נגדו נסגר.
מעגל נסגר.