משך ההליך הפלילי בישראל – הארוך בעולם

"בפרויקט משותף להנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים ומשטרת ישראל, נערך לראשונה מחקר מקיף על ההליך הפלילי בישראל, אשר בחן כ-70 אלף תיקים פליליים שהסתיימו בחמש השנים האחרונות ואיתר ומיפה צווארי בקבוק משמעותיים. בימים אלו מתפרסם דו"ח הביניים של ועדת ההיגוי שעסקה בנושא, ובו ממצאי המחקר והמלצות הוועדה לתוכנית מקיפה לטיפול בנושא".

מתוך הודעה משותפת של משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט ומשטרת ישראל.
בעקבות ממצאי המחקר של הועדה, נבנתה תוכנית מקיפה לטיפול בנושא, בין היתר , הקמת צוותי עבודה ממוקדים.
שמחה לקחת חלק כיו"ר משותף פורום חקיקה פלילי מטעם לשכת עורכי הדין, בצוות בשלות לדיון ראשון, בה חברים כבוד השופט גיא אבנון ובה נציגים מטעם הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, המשטרה, הסנגוריה הציבורית התביעות והפרקליטות.
לחצו כאן כדי לקרוא באתר פוסטה