הודעה על סגירת תיק

נתבשרנו בנר ראשון של חנוכה – חג הניסים, על סגירת התיק מחוסר אשמה

היא הגיעה אלי למשרד מפוחדת ומבולבלת.
תיק פלילי תלוי ועומד נגדה, גרם לה למפח נפש גדול.
היא נחשדה בעבירות חמורות של האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ואיומים.


ביקשה שאעשה הכל על מנת לבטל את אות הקין שדבק בה.
פניתי בבקשה מנומקת לסגור את התיק והתיק נסגר מחוסר ראיות.
אבל לא היה בכך די.
במקרה שלה אין מקום להסתפק בכך ולכן פעל משרדי להביא לסגירת התיק מחוסר אשמה.

לאחר עיון בחומר החקירה והגשת בקשה נוספת ומנומקת, נתבשרנו בנר ראשון של חנוכה – חג הניסים, על סגירת התיק מחוסר אשמה