סגירת תיק פלילי למורה בבית ספר יסודי

הוא מורה בבית ספר יסודי. רואה בעבודתו שליחות של ממש.
חייו קרסו עת נאלץ להתמודד עם עננה פלילית כבדה.

הוא הסתגר בביתו וסירב להמשיך בחייו. מאז השביעי לאוקטובר התנדב בכל גוף אפשרי כדי לסייע כל שניתן. כזה הוא. איש ערכי אוהב אדם ומדינה.
כאשר הגיעה הודעת הסגירה, חזר הצבע לחייו. בימים כאלה של חושך גדול. יש נקודות אור.
הוא שב ללמד. חזר לשליחות חייו.

להלן מכתב ממשרד המשפטים שמאשר את סגירת התיק הפלילי וגניזת התיק הפלילי

סגירת תיק למורה בבית ספר יסודי