כלכליסט - לוגו

סיקור עבירות צווארון לבן – האמנם טובת הציבור?

לצד הפגיעה בזכות לפרטיות של נבחרי ציבור הנחקרים בעבירות צווארון לבן, גם האינטרס הציבורי עלול להיפגע בשם "זכות הציבור לדעת"

המאמר המלא והמקורי באתר "כלכליסט"