מענה לבקשת לסגירת תיק

עוד סגירת תיק מוצלחת

סגירת תיק ללקוח המשרד