עבירות כלכליות - עבירות מס

על עבירת מס ערך מוסף ועבירות צווארון לבן

בבואנו להגדיר מהו משפט פלילי, המחשבה הראשונה אשר עולה הינה כי עסקינן בעיקר בעבירות כנגד הגוף והרכוש כגון עבירות אלימות,סמים ומין. אולם, חמורות ככל שתהיינה עבירות מסוג זה,  ישנו תחום נוסף במשפט הפלילי והוא תחום עבירות הצווארון הלבן אלו למעשה עבירות כלכליות שנתפסות בעיני רשויות האכיפה כעבירות חמורות במיוחד.

כך למשל עבירות מיסים. המגמה בשנים האחרונות הינה להשקיע משאבים על מנת לתפוס את עברייני המס ולמצות איתם את הדין. 

מדיניות הפרקליטות הינה מדיניות מחמירה ושאינה סלחנית. מדיניות זו משתקפת גם בפסקי הדין היוצאים מבתי המשפט, אשר מעבירים מסר של החמרה במדיניות הענישה. התפיסה  היא כי פגיעה בקופת המדינה, פוגעת בציבור כולו ובכיס של כל אחד מאיתנו.

 הדבר נכון גם לגבי עבירות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף. עבירת מס ערך מוסף יכולה להיות כל חריגה מהוראות חוק מס ערך מוסף, נוסף על העבירות המפורטות שנקבע עונש בצידן. משמעות הדבר היא כי בידי המדינה יש כלי מאוד חזק לאכיפת החוק. בתחומים אלה. 

איזה סוגי עבירת מס ערך מוסף קיימים?

חוק מס ערך מוסף מגדיר בסעיף 117 לחוק את העבירות הספיציפיות. עיקרן של עבירות מס ערך מוסף הוא חריגה מהוראות והנחיות בקשר לאופן ניהול פנקסי החשבונות והדיווח לרשויות המס. הדיווח הוא חלק חשוב ביותר של מנגנון האכיפה של המדינה. בלי דיווח אמיתי ומדויק של כל תקבולי העסקים, המדינה לא יכולה לדעת שאכן שולמו לה כל המסים אשר מגיעים למדינה. עבירת מס ערך מוסף כזאת בדרך כלל מכונה עבירה "טכנית", כי עניינה בחלקים הטכניים של הדיווח, אולם גם על עבירה כזאת ניתן לקבל עונשים כבדים למדי: עד שנת מאסר אחת וקנס גבוה.

נוסף על עבירת מס ערך מוסף טכנית ישנם גם סעיפים המגדירים עבירת מס ערך מוסף "מהותית. המדובר על עבירת מס ערך מוסף שמבוצעת מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס שחייבים בו. עבירות אלה משקפות רמה אחרת של עבריינות ולכן, בהתאמה הענישה על עבירת מס ערך מוסף מסוג זה היא חמורה יותר, גם מבחינת העונש המקסימאלי וגם מבחינת הנטייה להפעיל אותו על ידי רשויות האכיפה. מלבד אלה ישנן נסיבות מחמירות אשר יכולות להפוך עבירת מס ערך מוסף מהותית לעבירה שהעונש בצידה חמור הרבה יותר. 

 בהמשך לאמור ולאור מדיניות הענישה בעבירות מיסים,  כדאי וחשוב תמיד להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הצווארון הלבן. מקל וחומר שעה שאנחנו עומדים בפני אישום פלילי בעבירות אלה.