ערעור נוסף שהגיש משרדנו התקבל ובית המשפט הקל בעונש

הערעור נוסף שהגיש משרדנו התקבל והרכב בית המשפט המחוזי בערעור הקל בעונש והמיר לשעות לתועלת הציבור.

משרדנו הגיש ערעור, תוך שימת דגש על עברו של הנאשם וביהמ"ש קיבל את הערעור והקל בעונש והמיר לשעות לתועלת הציבור.

להלן מכתב מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד שמאשר את ההפחתה בעונש של הנאשם בעקבות עבירות אלימות במשפחהערעור נוסף שהגיש משרדנו התקבל ובית המשפט הקל בעונש