מקרה של הגשת כתב אישום בגין קיזוז חשבוניות פיקטיביות

נגד לקוח משרדנו, שכיר בחברה גדולה, הוגש כתב אישום אשר מייחס לו עבירות מיסים חמורות שביצע לפני שנים רבות, בהיקף של מעל עשרה מיליון ש"ח.
התביעה עמדה על דרישתה כי יושת עליו מאסר בפועל ממושך.

משרדנו ביחד עם משרדה של עו"ד מירי פרידמן שייצגה את הנאשם השני, למד את חומר החקירה רחב ההיקף, ודרש באמצעות בקשות שהוגשו לבית המשפט, כי יועבר חומר חקירה נוסף ורלבנטי.
חומר חקירה שמלמד לטעמנו על קשיים ראייתיים ואשר מחזק את קו ההגנה של הנאשמים. עוד ביקשנו להעלות טענות משפטיות כבדות משקל שעניינן אכיפה בררנית והגנה מן הצדק.

בסופו של יום כתב האישום תוקן באופן משמעותי והושתו על מרשי עבודות שירות בלבד. בית המשפט כתב בגזר הדין כי במקרה רגיל בגין עבירות כלכליות אלה, היה מושת עונש מאסר ממושך, ואולם בשל הטענות שנטענו בניהול ההליך, מסתיים התיק בעונש מקל מאוד.

עבור לקוח משרדנו, הסכנה הממשית מפני מאסר בפועל ממושך, הוסרה. הסדר טיעון: מקזזי חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים לא ירצו מאסר.

עורכת הדין טליה גרידיש