שני צעירים זכו להיות עם משפחתם בחג

שניהם צעירים ללא כל עבר פלילי ממשפחות נורמטיביות. האחד נעצר בערבו של חג ראש השנה, בגין חשד לביצוע ניסיון שוד והשני נעצר בערבו של חג יום כיפור, בגין גידול מעבדה של קנאביס בכמות של 10 קילו.


בתיק הראשון לאחר הארכת מעצר ראשונה טענתי כי כל התשתית החסויה המוגשת לבית המשפט מבוססת על מידע מודיעיני ועל ראיות נסיבתיות ברף נמוך מאוד וכי האליבי לא נבדק. בית המשפט הורה בהחלטה מפורשת כי יש לשחרר את מרשי כבר בתחנה במידה ופעולת החקירה האחת לא תניב ראיות וכך היה!

בתיק השני טענתי בין היתר לחיפוש לא חוקי מכח דוקטרינת הפסילה הפסיקתית, שכן המשטרה אשר הגיעה למקום לאור קריאה של כיבוי אש ובעקבות אש שפרצה במוסך מתחת לדירת מרשי, ערכה חיפוש ללא צו, ללא עדים, ללא נוכחות מרשי וללא שהיה כל חשד סביר. למרות שנוצר הקשר עם מרשי מייד עם הגעת כיבוי האש, נערך החיפוש מאוחר יותר, מבלי שביקשו ממנו להגיע למקום ולהיות נוכח.
בית המשפט החליט כי יש לשחרר את מרשי והוא זכה להיות עם משפחתו בחג.