סגירת תיק מח"ש

תלונת שווא נגד בכיר במשטרה

הוא איש משטרה בתפקיד רגיש ובכיר.
תלונת שווא שהוגשה נגדו, הובילה למעצרו וסכנה ממשית להשעייתו מתפקידו.
משרדי פעל לסגירת התיק מול פרקליטות מח"ש.
במשך תקופה ארוכה הצגנו ראיות ומסמכים להוכחת חפותו וחיזוק טענותיו.
הקושי לסגור את התיק היה ניכר , אל מול מתלוננת שעשתה כל שלאל ידה כדי להרוס את חייו ממניע של נקמה.
סירבנו להשלים עם העמדה הנוקשה וצעקנו יחד איתו את חפותו.
התיק נסגר!