החלטה על גניזת תיק

תסריט ידוע מראש בסכסוך גירושין שמוביל להגשת תלונות שווא במשטרה

רבות דובר על תסריט ידוע מראש בסכסוך גירושין שמוביל להגשת תלונות שווא במשטרה.
תסריט אימה זה לא פסח גם על לקוח משרדי. איש משכמו ומעלה, אבא מסור, אדם טוב לב שנאלץ להתמודד עם תלונת שווא, אשר כמעט והרסה את חייו.

משרדי פעל בנחישות, תוך העלאת טענות משפטיות ועובדתיות על מנת לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה.
על אף שמאוד קשה לסגור תיקים מחוסר אשמה, ככל שזה נוגע לעבירות אלימות במשפחה, הרי שבמקרה הזה נבחן התיק ע"י הממונים מטעם התביעות, בדרך ראויה, עניינית ומקצועית.
גם הוא קיבל את חייו בחזרה ושב לחייך.