הליך שימוע

תקנות איסור הלבנת הון

כחלק מהמאבק הבין לאומי בפשיעה החמורה ובהלבנת הון, חוקקה מדינת ישראל את חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 וכן תקנות איסור הלבנת הון המסייעות ביישומו. זאת, בהתאם לדרישות וסטנדרטים בינלאומיים מחייבים ולשם הצטרפות ליתר המדינות בעולם שנלחמות בהלבנת הון.

עבירת הלבנת הון

עבירת הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, במסגרתה מבצע אדם או תאגיד פעולה כלכלית ברכוש שהושג בפשיעה, במטרה להסוות את המקור, המיקום והזכויות של הבעלים בו ולהטמיע אותו מחדש כרכוש חוקי במערכת הפיננסית. המדובר על רכוש אשר מקורו באחת מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, ביניהן עבירות סמים לפי פקודת הסמים המסוכנים, סחר בלתי חוקי בנשק, סחר בבני אדם, זיוף כספים, הימורים, שוחד, גניבה, סחיטה, רצח, זנות ועוד.

תקנות ספציפיות

לשם אכיפה יעילה של החוק והגברת ההרתעה של מלביני הון, קובעות תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), תשס"ב – 2001 את אמות המידה להטלת עיצום כספי בשל הפרת סעיפים 7 עד 9 לחוק, את שיעור העיצום הכספי שיוטל, את דרכי הערעור על ההחלטה ועוד.
כמו כן, תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, תשס"א – 2001 אשר נחקקו מכוח סעיף 9 לחוק, העוסק בחובת דיווח על כספים בעת הכניסה או היציאה מתחומי המדינה, מסדירות את דרכי הדיווח של מי שיוצא ונכנס מישראל, דרך הדיווח על הכנסת כספים והוצאתם במשלוח ועוד.
המלחמה בהלבנת הון חשובה ביותר וכוללת פעולות שונות בתחומי החקיקה והמשפט. בצורה זו, ניתן לסכל ביעילות את כלל האמצעים הכלכליים בהם משתמשים ארגוני הפשע ויתר העבריינים באוכלוסייה ולהפחית את כמות העבירות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולספק מידע ופרטים נוספים.