העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירת איומים כלפי ספק שירותים. במסגרת האירוע שבמרכז כתב האישום, הלכה למעשה נשמעו איומים הדדים בין הלקוח ובין המתלונן.

יצוין כי במועד הגשת כתב האישום, היה כנגד הנאשם תיק שנסגר באי הרשעה במהלך 5 השנים האחרונות. על מנת לאפשר העברת ההליך להסדר מותנה, ובמסגרת שיח שהתקיים עם יחידת התביעה, הוחלט להמתין עד חלוף 5 השנים, ורק אז להורות על העברת התיק להסדר מותנה. בנוסף, כחלק מהטענות ששכנעו את התביעה, הייתה טענה לאכיפה בררנית שכן מדובר היה באיומים הדדים שהשימעו הנאשם והמתלונן.  סופו של יום כי הוחלט על ביטול כתב האישום והעברת התיק להסדר מותנה.

לעיון בהחלטת בית המשפט

העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירות של החזקת נכס החשוד כגנוב, סיוע בקבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף.

המשרד החל בייצוג הלקוח רק לאחר שכבר הוגש כתב אישום ולא במהלך החקירה. עם קבלת התיק ובחינת חומר הראיות ובמסגרת שיח מקצועי וממושך עם יחידת התביעות, הוסכם על ביטול כתב האישום ועריכת הסדר מותנה אשר כלל פיצוי ומכתב התנצלות בלבד.

לעיון בהחלטת בית המשפט לחצו כאן

העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

נגד לקוח משרדנו, אשר שימש כמאבטח במוסד ציבורי, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי מאבטח נוסף אשר עבד במקום. מדובר היה בסכסוך מתמשך בין שני עובדים במקום העבודה, אשר הסלים עד לאירוע נשוא כתב האישום שהוגש.

לאחר הגשת כתב אישום ובחינת חומר הראיות בתיק, ובין היתר על סמך טענתנו לאכיפה בררנית היות ולא הוגש כתב אישום כנגד המתלונן אשר נקט באלימות כלפי הנאשם, לקוח משרדנו, הוחלט להעביר את התיק להסדר מותנה.
בהתאם, ולבקשת התביעה, נמחק כתב האישום. לעיון בהחלטת בית המשפט