חנינה

החנינה היא תהליך משפטי בו מושטת עידון או חמלה לאדם שהורשע על ידי מערכת המשפט במעצר או בפסק דין. לא קיימת אפשרות לקבל חנינה ישירות מנשיא מדינת ישראל על ידי עורכת דין או כל אדם אחר.