עיכוב הליכים

עיכוב הליכים פליליים – משמעותו של עיכוב הליכים פליליים הינו הקפאה של ההליך הפלילי המתקיים בעניינו של נאשם מסוים בכל שלב, לאחר הגשת כתב האישום ולפני קבלת הכרעת בית המשפט. באופן מעשי עיכוב הליכים מתבטא בעצירת המשפט המתנהל כנגד הנאשם ובמרבית המקרים הבקשה לעיכוב תוגש מטעמו.

עיכוב הליכים משפטיים

עיכוב הליכים משפטיים לאיש אקדמיה עם נסיבות חיים לא פשוטות

בשורה משמחת ללקוח משרדנו.
כנגד מרשי, איש אקדמיה, אב מסור , עם לב רחב ונתינה גדולה, הוגשו שני כתבי אישום שונים בשני הליכים שונים.

המשך קריאה..