עבירת שוחד – קבלה ומתן שוחד

הלבנת הון הפקדת מזומן

במסגרת המאבק של רשויות החוק בצבירת הון שחור והטמעתו במערכת הכלכלית והפיננסית לשימוש חוזר, נקבעו בחקיקה הגבלות שונות במטרה לצמצמם את השימוש במזומנים ולהקשות על הלבנת הכספים.

חוק איסור הלבנת הון

מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000, מחויבים גופים פיננסיים רבים, לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, באופן אוטומטי ומיידי, על מגוון פעולות המבוצעות על ידי ציבור הלקוחות שלהם, בהתאם לשווי הכסף. מדובר על בקשות של הלקוחות לביצוע פעולות הקשורות לרכוש שעלול להיות קשור לביצוע עבירות הלבנת הון הפקדת מזומן לדוגמה. לכן, על פי הוראת סעיף 8 (1) לחוק, מחויבים הבנקים לדווח על כל הפקדה או משיכה של מזומן, בשווי של 50,000 ₪ ויותר, המבוצעת בחשבון הלקוח או בחשבון אחר.
נוסף על כך, סעיף 9 לחוק מאפשר לגורמים המוסמכים בבנקים וביתר הגופים הפיננסיים, לדווח כראות עיניהם על פעולות שנראות כחריגות על סמך המידע והנתונים הקיימים אצלם. הכוונה לפעולות בלתי רגילות שמטרתן להתחמק מחובת הדיווח ולעבור עבירה של הלבנת הון. כך לדוגמה, לצורך ביצוע עבירה של הלבנת הון הפקדת מזומן בחשבון בשווי נמוך מ-50,000 ₪ עשויה להיחשב כפעולה חריגה לגבי חשבון הלקוח בו מדובר.
חשוב לציין, כי הענישה בגין הפרה של חובת הדיווח היא מחמירה ועומדת על תקופת מאסר בפועל של 10 שנים או קנס כספי גבוה וכן חילוט הרכוש.

חוק צמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.19 נכנס לתוקף חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018 , המהווה צעד נוסף ומשמעותי במאבק בהלבנת הון ובפשיעה הכלכלית. החוק מטיל מגבלות על שימוש במזומן בעריכת עסקאות, בהתאם לשווי הכספי וזהות הצדדים לעסקה.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל סוגיה משפטית.