חקירה במשטרה

הלבנת הון חוק

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 קובע עבירות פליליות של הלבנת הון, כחלק מהמאמץ המדינתי להילחם בתופעה של פשיעה כלכלית חמורה. מטרותיו העיקריות של חוק איסור הלבנת הון, הן מתן אמצעים נוספים בידי גורמי האכיפה ולעמוד בסטנדרטים הבין לאומיים הנהוגים בעולם.

הלבנת הון – הגדרה

עבירות הלבנת הון מהוות עבירות פליליות חמורות, לפיה מתבצעת פעולה בכספים ורכוש שמקורם בעבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, הנקראות גם "עבירות מקור", לשם הסוואת המקור והמיקום והכנתם לשימוש לגיטימי על ידי החזרתם למערכת הפיננסית במדינה. המדובר במגוון פעולות, בהן סחר בסמים ועבירות נוספות על פקודת הסמים המסוכנים, הימורים, שוחד, עבירות מס, גניבות, מעילות, סחיטה, סחר בבני אדם, סחר בנשק וכן הלאה.

שלבי הביצוע

נהוג לראות בעבירה של הלבנת הון תהליך מתוכנן מראש, המורכב משלושה שלבים: החדרת הרכוש והכספים שנתקבלו בביצוע עבירת המקור למערכת הכלכלית (שלב ההשמה), עשיית פעולות אקטיביות שנועדו כדי להסתיר ולטשטש את המקור שממנו הגיע הכסף (שלב הריבוד), משיכה ושימוש יומיומי של העבריין בכספים המולבנים, כאילו נצברו בצורה חוקית (שלב ההטמעה).

העונשים הקבועים בחוק

בגין ביצוע עבירה של הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון והתקנות שהוצאו מכוחו, קובעים עונשי מאסר בפועל של שבע ועשר שנים או קנסות כספיים כבדים. בנוסף, החוק מתיר לערכאות המשפטיות להורות על חילוט הרכוש ששימש לביצוע העבירה או שנתקבל כתוצאה ממנה ולהחזירו למדינה. חשוב לציין, כי העונשים הכבדים המוטלים על מי שמבצע עבירה של הלבנת הון, מתווספים לעונשים הקבועים בחוק בשל ביצוע העבירה המקורית ששימשה לצבירת כספי הפשיעה.
בכדי להתמודד בצורה יעילה ומיטבית עם מקרים של הלבנת הון, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת סיוע וייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לשירותכם.