מדריך קנרש להלבנת הון של 260 מיליון שקל במעצר בית

מרשנו, שהיה חשוד מרכזי בפרשת מהילת דלק, הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות, שוחרר ממעצר עד תום ההליכים וכמו כן, בכתב האישום שהוגש, לאחר סיום חקירות המשטרה, לא הופיעו כלל אישומים כנגדו.

הכתבה המלאה פורסמה באתר posta.co.il

עבירת הלבנת הון היא עבירה פלילית שבה אדם משתמש במערכות פיננסיות כדי להסתיר את מקור הכסף שהרוויח מפעילות בלתי חוקית. בישראל, החוק נגד הלבנת הון אוסר על אדם לבצע פעולות ברכוש שמקורו בפשיעה, וזאת במטרה להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו. העונש על עבירת הלבנת הון בישראל הוא עד 10 שנות מאסר, והרשעה בעבירה זו יכולה להוביל גם להטלת קנס כספי גבוה.

הנה כמה דוגמאות לעבירות הלבנת הון בישראל:
הפקדה של סכומי כסף גדולים במזומן בחשבון בנק.
רכישת נכסים יקרים באמצעות כסף מזומן.
העברת כספים לחו"ל ללא דיווח.
שימוש בחברות קש או חשבונות בנק פיקטיביים.
זיוף מסמכים פיננסיים.
אם אתה חושד שמישהו מלבין הון, אתה יכול לדווח על כך למשטרה או לרשות לאיסור הלבנת הון.