עבירות כלכליות - עבירות מס

מהן עבירות רכוש

פגיעה בקניינו וברכושו של אדם אחר נחשבת לעבירת רכוש. עבירות רכוש בהגדרתן כוללות עבירות מסוגים שונים תחת מנעד רחב של עונשים בהתאם לסוג עבירת הרכוש, למשל: גניבה, גניבה ממעביד, התפרצות, שוד, נכס גנוב או כזה שהושג בעוון או פשע, עבירות מרמה, זיוף והונאה תחת הקטגוריה של עבירות רכוש ועוד.

חוק העונשין מגדיר בבירור את סוגי העונשים השונים בהתאם לעבירות בהן מואשם אדם אשר תואמות את אופי המעשה המיוחס לו, חומרת המעשה, התכנון המקדים, כמות המעורבים, הרקע הפלילי שלהם, נסיבות העבירה ועוד. עורך דין המייצג אדם הנחשד בעבירת רכוש יפעל לטובת זיכוי או הפחתת הענישה של החשוד ושחרורו לחלופת מעצר (מעצר בית) עד אשר יושלמו נגדו ההליכים המשפטיים.

עבירות רכוש, על ההבדל שבין עבירת גניבה לבין עבירה מסוג שוד:

על פי סעיף 383 (א) (1) לחוק העונשין, מהי עבירת גניבה, "אדם גונב הוא אדם הנוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות, כשהוא מתכוון בשעת נטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע".

כלומר כל אדם המחזיק, נוטל, לוקח בהפחדה, בתחבולה או אפילו בטעות דבר השייך למישהו אחר ומתכוון להשאיר אותו אצלו ולא להשיבו לבעליו הרי הוא גנב. על פי סעיף 384 לחוק דינו של הגנב הוא עד 3 שנות מאסר בפועל. ובגניבה בנסיבות מסוימות אשר קבועות בסעיף 384א' רבתי לחוק, דינו של הגנב הינו עד 4 שנות מאסר בפועל. יש להכיר בהבדל בין גניבה לבין שוד. מלבד ההבדל המשמעותי בענישה, כך שבעבירת השוד העונש יכול להגיע עד כדי 20 שנות מאסר בפועל. ההבדל המהותי בין גניבה לשוד היא שעבירת השוד מבטאת בנוסף לפגיעה בהיבט הרכושי – קנייני פגיעה נוספת או אף איום בפגיעה, בגופו ובשלומו של אדם.   לדוגמה: אדם המחביא מוצרים במעיל במכולת ויצא מהחנות או שלא התכוון לשלם עליהם והתכונן לצאת מן החנות הוא גנב. לעומת זאת, אדם אשר לצורך פעולת השוד מצטייד בנשק, או בחפץ מסוכן אחר, ומאיים בעזרתו על הקופאי/בעל המכולת הוא שודד. על כן הנסיבות מחמירות יותר וגם הענישה תהיה חמורה בהתאם. כך כותב כב' השופט עמי קובו לעניין החומרה הקיימת בעבירת שוד בגזר דין שניתן לאחרונה בעניין בת"פ (מרכז) 968-01-19 מ"י נ' שמחי (01.12.2020) כדלקמן:

"בעבירת השוד יש… כדי לזרוע פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור בכללותו. זאת בנוסף לשמירה על זכות הקניין והגנה על פעילות עסקית תקינה (ע"פ 7537/16 מזרחי נ' מדינת ישראל (20.1.17)). עבירת השוד מאגדת בקרבה את הפן האלים עם הפן הרכושי, ויש בה איום מובנה על גופו, כבודו, קניינו ושלוות נפשו של הקורבן. עבירת השוד מתבצעת מתוך מטרה להשיג רווח קל בדרך עבריינית, תוך איום או פגיעה באנשים תמימים, ובכך פוגעת בסדר הציבורי. תחושת האימה וחוסר האונים שבה שרוי קורבן עבירת השוד, והחשש לחייו, מותירים בו לא פעם צלקות נפשיות חמורות לאורך תקופה ארוכה ומערערים את ביטחונו האישי…"

עבירות פריצה – מהו העונש המירבי?

באשר לעבירות פריצה ניתן לעיין בסעיפים 405 (א) השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ. (ב) המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס. במקרים מסוימים הרי שהחוק קובע עונש טווח ענישה שנע בין 5 שנות מאסר ועד 7 שנות מאסר, תלוי בסוג עבירת הפריצה המיוחסת לאותו אדם, על נסיבותיה היחודיות.

 

שאלות-תשובות:

 

מה משמעות של נכס החשוד כגנוב?

נכס החשוד כגנוב מוגדר בסעיף 413 לחוק העונשין, כך:

"המחזיק דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהם כדין, דינו – מאסר ששה חדשים."

נכס החשוד כגנוב, יכול להיות אדם מחזיק נכס החשוד שנגנב ואין לו אסמכתה או ראיה להוכיח שהוא רכש אותו כדין.
נכס החשוד כגנוב יכול להיות גם נכס שהושג בפשע או בעוון, כלומר ישנו חשד שאותו אדם השיג את הנכס הזה דרך עבירות עוון או עבירות פשע. הנכס יכול להיות בדמוי כסף, ניירות ערך, דירות, רכבים ונכסים אחרים.

האם העונש על עבירות רכוש הינו קבוע?

עבירות רכוש הוא תחום הכולל מגוון סוגי עבירות בדרגות חומרה שונות, נסיבות שונות וכמובן שיש לשפוט כל מקרה לגופו. על כן חומרת הענישה תהיה בהתאם לחומרת המעשה, באם מיוחסות למעשב נסיבות מחמירות/מקלות, ראיות, רקע החשוד ועוד. עו"ד פלילי בעל ניסיון בתחום יוכל לסייע בזיכוי ו/או הפחתת העונש והגנה על שמו של הנאשם.

כיצד עו"ד פלילי יכול לעזור לי במקרה של עבירת רכוש?

בהתאם לנסיבות המקרה יפעל עורך הדין לסגירת התיק כנגדו עוד לפני הגשת כתב אישום, ובמקרים המתאימים יפעל לשחרור החשוד לחלופת מעצר עד השלמת ההליך המשפטי. במהלך ההליך הפלילי ישאף ויפעל עורך הדין לזכות את הנאשם או לכל הפחות להפחית משמעותית את גזר דינו. לעורך הדין הפלילי הבקיא בתחום ישנו הניסיון כיצד להתנהל בהליכים משפטיים מסוג זה, מתוך הכרה ובקיאות ברזי החוק על סעיפיו השונים וכן בתקדימים שונים בתחום.