הודעה על סגירת תיק

משרדנו נלחם על חפותו ותיקו נסגר

כל חטאו של מרשי היה בכך שנבחר לכהן כחבר ועדת ביקורת לוועד המקומי במושב בו הוא גר.
בעודו עושה תפקידו נאמנה, "זכה" להכפשת שמו ולהגשת תלונה נגדו במשטרה בגין עבירות של האזנת סתר אסורה, פגיעה בפרטיות ועוד.
המניע לתלונת השווא זעק לשמיים.
משרדנו נלחם על חפותו ותיקו נסגר.